Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Pohjois-Pohjanmaalla AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

AIKO-rahoituksella rahoitetaan lisäksi Oulun kasvusopimuksen mukaisia toimenpiteitä.

Haasta Pohjois-Pohjanmaa!

Ideahaku 2017 -lomake

Ideahaku 2017-ohje


Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033 tai sähköpostitse
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, puhelin 050 431 0605 tai sähköpostitse

Maksatusasiat:
Maksatustarkastaja Pia Välimäki, puhelin 040 685 4020 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)