Rahoitetut hankkeet 2017
 
Hankkeen nimi:
Kalajoen Marinan Masterplan, 516/2017

Hakija: Kalajoen kaupunki

Toteutusalue: Kalajoki

Myönnetty rahoitus: 21 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €

Hankkeen kesto: 1.9.2017 - 30.4.2018

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan Masterplan Kalajoen Hiekkasärkkien Marinan alueelle.

Hankkeen nimi:
Teollisuusalueen Masterplan

Hakija: Tyrnävän kunta

Toteutusalue: Tyrnävän kunta


Myönnetty rahoitus: 33 040 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 47 200 €

Hankkeen kesto: 19.6.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus:
Haurun alueesta halutaan kehittää ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa optimoidaan kokonaisuuksia luonnon kierto-opein, jossa kierrätysravinteet ovat arvokkaita resursseja. Alueen yritysten ja maatilojen välille muodostuu yhteys, joka tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haurun Masterplan on kokonaisvaltainen kiertotalouskylän kehittämissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen toiminalliset, taloudelliset ja maankäytön suunnitelmat. Tuotoksesta tehdään animaatio esittelyä varten.

Hankkeen nimi:
Uusi kunta 2019

Hakija: Ylivieskan kaupunki

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 78 600 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 157 200 €

Hankkeen kesto: 15.2.2017 - 31.12.2018

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan kunnille yhteisiä toimintamalleja kunnille jäävien toimintojen sopeuttamiseksi sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa osallistuvien kuntien vetovoimaa ja elinvoimaa sekä siten synnyttää kasvua.

Tavoitteet:
- selvittää kuntien ja maakuntien yhdyspintatehtävät
- löytää yhteisiä toimintamalleja ja kuntien tukipalveluiden hoitamiseen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa
-selvittää kuntien näkökulmia väliaikaishallinnon aikana linjattaviin asioihin

Hankkeen nimi:
POP-IT

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Osatoteuttajat: Kalajoen kaupunki, Raahen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 70 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 100 000 €

Hankkeen kesto: 13.2.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus:
Hankkeella luodaan edellytyksiä kansallisen sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien ICT -muutosten valmistelulle POP maakunnan alueella. Hankkeen avulla resursoidaan maakuntauudistuksen ICT -työryhmän ja siitä kootun työjaoksen tunnistamia valmistelukokonaisuuksia. Hankkeen pääpaino on maakuntaohjelman toteutusohjelman mukaisesi maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen keskeisten tehtäväkokonaisuuksien (mm. ICT) suunnittelussa ja valmistelussa . Tunnistetujen toimenpiteiden avulla varmistetaan väliaikaishallinnon jatkovalmistelun tehokas eteneminen. POP-IT - hanke tukee maakunnan älykkään erikoistumisen teema-alojen tekemistä: ICT - ja ohjelmistoala, terveys ja hyvinvointiala, sekä poikkileikkaavana ICT:n ja Digitalisaation tehokas hyödyntäminen alueella.