Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelijat, maakuntakaavatiimi:
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Suunnittelujohtajan sijainen, maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, puhelin 040 685 4030
Yleisjohto, aluerakenne, kulttuuriympäristö ja maankäyttö.

Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puhelin 040 685 4015
Kaavaprosessin vetovastuu, maankäyttöratkaisut, kaupan palveluverkko.

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puhelin 050 345 7047
Vaikutusten arviointi, luonnonympäristö ja virkistyskäyttö, tuulivoima.

Erityisasiantuntija Ismo Karhu, puhelin: 050 592 1915
Soiden käyttö, luonnonvara-asiat, biotalous.

Maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, puhelin: 040 6854 017
Liikennejärjestelmä, energia- ja vesihuoltoverkostot, jätehuolto.

Paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, puhelin: 050 433 0306
Paikkatietoanalyysit ja kartta-aineistot, aluerakenne, reitistöt, puolustusvoimien alueet, kaivosalueet, poronhoitoalueet.

Aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin: 050 386 8443
Kulttuuriympäristö, matkailu.

Suunnitteluavustaja Inga Taikina-aho, puhelin: 040 6854 018
Paikkatietojen käsittely.

Kehittämishankkeiden vastuuhenkilöt:

Projektipäällikkö Kaisa Mäkiniemi, puhelin: 040 6854 014
Kulttuurimaisema, taajamien kehittämishankkeet.

Projektipäällikkö Helena Vikstedt, 28.2.2017 saakka
Pohjavesien suojelu ja kiviaineshuolto / POSKI-hanke.