Maakuntaohjelma 2018-2021
 

Teemme tulevaisuutemme –
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelma ohjaa alueen kehittämistä seuraavan neljän vuoden ajan. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla.

Maakuntaohjelmassa haetaan uutta ajattelutapaa aluekehittämiseen. Ohjelma on luonteeltaan aiempaa strategisempi, Pohjois-Pohjanmaan kehittämisen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin tarttuva.

Maakuntaohjelmassa esitetään

·         maakunnan kehittämisen visio

·         Pohjois-Pohjanmaan kehittämisen strategiset valinnat vuosille 2018–2021.

Maakuntaohjelma laaditaan laajapohjaisesti, osallistavasti ja aluelähtöisesti. Maakunnan asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa kantaa ohjelman sisältöön valmistelun eri vaiheissa. Osana valmistelua laaditaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki 200/2005) mukainen ympäristöarviointi.

Maakuntaohjelman luonnos ja ympäristöselostus asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2017. Maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman myöhemmin samana vuonna.

Palautetta maakunnan kehittämisestä ja uuden maakuntaohjelman sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta on mahdollista antaa jo nyt ohjelmatyön käynnistyessä. Palautteen työsuunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu.

Ohjelman työsuunnitelma on nähtävillä 31.12.2016 saakka Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla.

Palautetta voi toimittaa koko suunnittelutyön ajan osoitteessa palautelomakkeen kautta tai suoraan yhteyshenkilöille.


Lisätiedot:
– maakuntaohjelman valmistelu: Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546
– vaikutusten arviointi: Tuomas Kallio, p. 050 345 7047

(Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)