Maakuntaohjelma 2018-2021
 

Teemme tulevaisuutemme –
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelma ohjaa alueen kehittämistä seuraavan neljän vuoden ajan. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla.

Uuden maakuntaohjelman rakenne ja taso poikkeaa aiemmasta. Ohjelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen ja siirrytään kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ajattelumallia. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Hankelistoista ja toimenpidetasoisista kirjauksista on luovuttu. Tavoitteet tarkentuvat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnittelussa. Valmistelussa on huomioitu maakuntauudistus, olemassa olevat relevantit aineistot sekä kansallinen aluekehittämisen tavoitepäätös.

Valmistelevaa työtä on tehty laajapohjaisesti, osallistavasti ja aluelähtöisesti. Maakunnan asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa ohjelman sisältöön valmistelun eri vaiheissa. Osana valmistelua on laadittu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki 200/2005) mukainen ympäristöarviointi.

Maakuntaohjelman luonnos ja ympäristöselostus asetetaan julkisesti nähtäville 14.9.–13.10.2017 väliseksi ajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuille sekä liiton toimistoon osoitteessa Sepänkatu 20 Oulu. Ohjelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä marraskuussa 2017.

Palautetta maakunnan kehittämisestä ja maakuntaohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksesta on mahdollista antaa palautelomakkeen kautta tai suoraan yhteyshenkilöille.

Lisätiedot:
– maakuntaohjelman valmistelu: vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546
– vaikutusten arviointi: ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, p. 050 345 7047

(Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)