Personel
 

Henkilökunnan sähköpostiosoite: 
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

(Korvaa nimessä esiintyvät skandinaaviset kirjaimet: ä ->> a ja ö - o)

  SKYPE-osoite

E-mail:
firstname.surname@pohjois-pohjanmaa.fi

(Replace letters:  ä -> a  and  ö -> o)


  Twitter-osoite

Eskelinen Olli
Virkavapaalla / On-leave

Gokkoev Roman
Kansainvälisten asioiden päällikkö, Barents-koordinaattori / Manager, International Affairs, Barents coordinator
P. +358 (0)40 539 2133
* Kansainväliset asiat / International Affairs
* Barents-yhteistyö / Barents co-operation 

Hankivaara Arja
Viestintäpäällikkö / Manager, Communication and Public relations
P. +358 (0)50 322 5797
  arja.hankivaara_ppl

* Viestintä, mediayhteydet, tapahtumajärjestelyt
* Communications and promotion of regional affairs

Harju Pauli

Virkavapaalla / On-leave

Hentilä Niina
Assistentti
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus
P. +358 (0)40 685 4039

Hinno Kimmo
 
Projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus
P. +358 (0)50 919 0578
  @HinnoKimmo

Honkanen Mervi
Osastosihteeri / Department Secretary
P. +358 (0)40 685 4021
* Asiakaspalvelu ja neuvonta, kokoustilavaraukset ja -laskutus, catering

Hänninen Timo
Projektipäällikkö
Kaista käyttöön -hanke
P. +358 (0)40 685 4027

Isomäki Ritva
Projektipäällikkö
Kohti kestävää taloutta - Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategian toteuttaminen
P. +358 (0)40 685 4026

Kallio Tuomas
Ympäristöpäällikkö / Manager, Environment 
P. +358 (0)50 345 7047
* ympäristö ja luonnonvarat, tuulivoima, merialuesuunnittelu
* Environment and natural resources, wind power, maritime spatial planningKansanniva Anita
Asiakaspalvelusihteeri / Customer Services Secretary
P. +358 (0)40 685 4013
* Asiakaspalvelu ja neuvonta, puhelinvaihde, asianhallintajärjestelmä ja postitus, julkaisujen myynti
* Client guidance and advice, telephone exchange, postal and publication services, library

Karhu Ismo
Erityisasiantuntija,vesien ja soiden käyttö,biotaloushankkeet
P. +358 (0)50 592 1915

Keisanen Päivi
Kehittämispäällikkö
P. +358 (0)50 431 0605
* kuntayhteistyö, maakunnan kehittämisraha, maakuntaohjelman toimenpanoprosessi, rakennerahastokauden aktivointi ja Pohjois-Suomen kordinaatioryhmän sekö IP koordinaation seuranta
* maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Kiviniemi Olli
Maakuntainsinööri
P. +358 (0)40 685 4017

Kuukasjärvi Mari
Kaavoituspäällikkö / Regional Land Use Planning Manager
P. +358 (0)40 685 4015
* Maakuntakaavoitus, kaavaneuvottelut ja lausunnot
* Regional land use plan, collaborative projects

Laakkonen Mirko
Projektipäällikkö / Project Manager
P. +358 (0)40 685 4036
* Iijoen otva -hanke

Lappalainen Aki
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)40 502 1851
* EAKR -hankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Laukkanen Heikki
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)50 918 0035
* EAKR -hankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Lipponen Markku
Tietohallintopäällikkö / CIO, Chief Information Officer
P. +358 (0)40 707 2721
  markku.lipponen_ppl

* ATK-järjestelmän kehittäminen ja ylläpito, internetsivut
* ADP system, computer support service, web pages 

Malinen Rauno
Paikkatietopäällikkö / GIS Manager
P. +358 (0)50 433 0306
* Paikkatietojärjestelmät ja niihin liittyvä kehittäminen, paikkatietoaineistot ja analyysit, maaseudun aluerakenteen kehityksen seuranta
* Developing GIS (Geographic Information System), geographic information data and analyzes, monitoring the development of regional structure

Mäkiniemi Kaisa
Projektipäällikkö / Project Manager
P. +358 (0)40 685 4014
* Kaapo-hanke
* Kulttuuriympäristöinventoinnit, arvokkaat maisema-alueet

Mällinen Tarja
Talouspäällikkö / Financial Manager
P. +358 (0)40 685 4016
* Taloushallinto, kirjanpito, palkanlaskenta sekä kehittämisrahojen maksatus ja seuranta
* Financial administration, accounting, salary remittance, payment and monitoring of development funds

Näpänkangas Ari
Erityisasiantuntija, tutkimus ja kehittäminen / Senior Adviser, research and development
P. +358 (0)50 4333 950 

Ojala Heikki
Aluekehityspäällikkö / Regional Development Manager
P. +358 (0)50 433 3951
* Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman toteutus
* maaseudun kehittäminen

Paasikivi Anu
Taloussihteeri / Financial Secretary
P. +358 (0)40 6854 024

Paasovaara Kirsi
Projektipäällikkö / Project Manager
PoPSTer-hanke
P. +358 (0)40 685 4037

Pitkänen Riitta
Hallintojohtaja / Administration Director
P. +358 (0)50 505 2260 

Rajala Tiina
Kehitysjohtaja / Development Director
P. +358 (0)40 685 4033
  tiina.rajala_ppl

* Kehittäminen tulosalueen johtaja, maakuntaohjelman toteuttaminen, elinkeinopolitiikka ja yrityskontaktit
* Head of the Regional development department. Implementation of the Regional Programme, policy for industry and trades, relations with business life

Reskalenko Kirsti
Maakunta-arkkitehti / Architect, Regional Land Use Planning
P. +358 (0)40 685 4030
  kirsti.reskalenko_ppl

* Kulttuuriympäristöt, maankäyttö
* Cultural Heritage, Land Use Planning

Rämet Jussi
Maakuntajohtaja / Region Mayor
P. +358 (0)40 5863 877
* Liiton yleisjohto, ulkoiset suhteet ja edunvalvonta
* Leading the operations of the Regional Council, management of public relations and regional interests

Saarela Anu
Palvelukoordinaattori / Services Coordinator
P.  +358 (0)400 467 698
* Matkajärjestelyt, asiakaspalvelu, toimistomateriaalin hankinta ja monistus
* Arrangements for travelling, accommodation customer service, office materials, copying

Saarenpää Riitta 
Rahoitustarkastaja / Financing Controller
P. +358 (0)50 520 6685
* EAKR-hankkeiden maksatukset, hanketarkastukset
* ERDF Payment applications, project auditing

Saranpää Toni
Vs. Hallintopäällikkö / Acting Administration Manager
P. +358 (0)50 572 7855
* Hallinto- ja talousasiat

Savela Kaisa
Projektipäällikkö / Project Manager
P. +358 (0)50 569 6330
* Kaapo -hanke
* Kaapo -project

Suorsa Auli
Aluesuunnittelija / Region Planner
P. +358 (0)50 386 8443
* Kulttuuriasiat
* Suomi 100 -juhlavuoden koordinointi

Taikina-aho Inga
Suunnitteluavustaja / Planning Assistant
P. +358 (0)40 685 4018
* Paikkatietojen käsittely, visuaaliset esitykset ja suunnittelutehtävät
* Editing geographical information, visual presentation and planning tasks

Tapaninen Ilpo
Suunnittelupäällikkö / Regional Planning Manager
P. +358 (0)50 301 7546
  ilpo.tapaninen_ppl

* Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma, hyvinvointiohjelma ja hyvinvoinnin yhteistyöryhmä; järjestöyhteistyö ja järjestöneuvottelukunta sekä nuorisoasiat ja nuorisoasiain yhteistyöryhmä

Timisjärvi Katarina
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)40 685 4025
* EAKR-kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Vimpari Anne
Osastosihteeri
P. +358 (0)40 685 4019

Vitikka Riikka
Virkavapaalla / On-leave

Vuorela Maarit
Projektipäällikkö
Kohti modernia elintarviketaloutta -hanke
P. +358 (0)40 6854 022

Vähävihu Merja
Johdon assistentti 
P. +358 (0)40 685 4023
* Johdon assistentti, matkajärjestelyt
* Secretarial tasks respective to the directors

Väisänen Mikko
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö / Manager for Research and Development
P. +358 (0)50 3366 524
* Maakuntaohjelman Kansainvälinen innovaatiojärjestelmä -toimintalinja, ennakointi ja ennakoinnin verkostoyhteistyö, tietoyhteiskuntaasiat
* Information society matters

Välimäki Pia
Maksatustarkastaja / Payment Controller
Projektiassistentti / Project Assistant
P. +358 (0)40 685 4020
* Maakunnan kehittämisrahahankkeiden ja AIKO-hankkeiden maksatukset
Payments of Regional Development Funds

Väänänen Mari
Rahoitustarkastaja / Financing Controller
P. +358 (0)50 433 3948
* EAKR-hankkeiden maksatukset, EURA2014 –järjestelmän virastopääkäyttäjä
* ERDF projects payment applications, EURA2014 system main user


Karelia ENPI CBC

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@kareliacbc.info

Internet: http://www.kareliacbc.info

Ruokangas Marko
Ohjelmajohtaja / Programme Director 
M. +358 (0)400 602 268

Auer Niko
Ohjelmakoordinaattori / Programme Coordinator
P. +358 (0)40 685 4011

Cannizzaro Auli
Asiantuntija / Adviser
P. +358 (0)50 344 8470

Kärkimaa Jarkko
Ohjelmakoordinaattori / Programme Coordinator
P. +358 (0)50 520 6670

Laitala Heli
EU-maksatustarkastaja / EU Financing Controller
P. +358 (0)50 370 9462

Laurila Henna-Mari
Eritysasiantuntija / Senior Adviser 
P. +358 (0)50 9180 049

Martin-Buyalo Evgenia
Ohjelma-assistentti/Programme Assistant
P. +358 (0)40 685 4028


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa (PoPSTer)

PoPSter Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa

Selvityshenkilö Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja
- p. 050 65 376
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Projektipäällikkö Kirsi Paasovaara, Pohjois-Pohjanmaan liitto
- p. 040 685 4037
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi


Valmistelun ydinryhmään kuuluvat lisäksi
Asiantuntija Johanna Kiiskilä, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- p. 040 6854035
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Asiantuntija Hannu Kallunki, Raahen hyvinvointikuntayhtymän johtaja
- p. 0400 680 303
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Asiantuntija Sirkku Pikkujämsä, Oulun kaupungin terveysjohtaja
- p. 050 576 8518
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Asiantuntija Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja
- p. 050 395 0331
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

Asiantuntija Anu Vuorinen, Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja
- p. 044 365 5473
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

Asiantuntija Sirkka-Liisa Olli, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämisjohtaja
- p. 044 703 4744
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi 


Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahankkeessa
Asiantuntija Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaahoitopiiri
- p. 040 589 0132
- sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi 

I&O-kärkihanke

Rita Oinas, muutosagentti
- p. 040 685 4038

LAPE-kärkihanke

Tuomo Lukkari, muutosagentti
- p. 040 685 4034

Suvi Helanen
- p. 040 685 4042

Jaana Jokinen
-p. 040 685 4043

(Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)