Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteEtusivu » EU- ja hankerahoitus » Maakunnan kehittämisraha » Osaamiskeskusohjelma (OSKE)
Osaamiskeskusohjelma (OSKE)

Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma, jolla suunnataan paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen. Osaamiskeskusohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä.

Uutena kehittämisalustana ohjelmakaudella 2007-2013 on osaamisklusteri, jonka avulla tavoitellaan osaamiskeskusten välisen yhteistyön tehostamista. Osaamisklusteri kokoaa yhteen eri alueilla sijaitsevien osaamiskeskusten toimijat. Osaamisklusteri muodostuu vähintään kahden osaamiskeskuksen toisiaan täydentävistä osaamisaloista.

Osaamiskeskustoiminnan lähtökohtana on tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, teknologiakeskusten, elinkeinoelämän ja eri rahoittajatahojen välinen yhteistyö valituilla osaamisaloilla. Sen ytimenä on tiivis kehittäjäverkosto, jonka tarkoituksena on käynnistää ja toteuttaa tutkimus,- koulutus ja muita kehittämishankkeita.

Toteuttajat Pohjois-Pohjanmaalla OSKE
Oulu Innovation http://www.ouluinnovation.com/
ProMetal verkosto http://www.steelpolis.com/rst.html
Osaamiskeskusohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto | Sepänkatu 20, 90100 OULU | Puh. +358 (0)40 685 4000 | Fax. +358 (0)8 3113 577 | info@pohjois-pohjanmaa.fi