Ajankohtaista
 
Muutos Nyt – Hyvinvointi ja elinvoima syntyy kunnassa
04.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2017 järjestetään 6.4.2017 Pudasjärven Hirsikampuksella. Kymmenennen kerran järjestettävä Hyvinvointifoorumi on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma. Foorumin järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke. Hyvinvointifoorumia toteuttamassa ovat myös Pudasjärven kaupunki, Utajärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kumppanuuskeskus. Hyvinvointifoorumin teemana on tänä vuonna Hyvinvointi ja elinvoima syntyy kunnassa.

Kunnilla on kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä pitkät ja ansiokkaat perinteet. Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat jatkossakin elinvoimansa takaamiseksi hyvinvoivia kuntalaisia. Kunnan rooli muuttuu tulevaisuudessa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin väestön hyvinvoinnin, alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Kuntien päätösvalta lisääntyy elinvoimaan liittyvissä asioissa ja paikallinen vastuunotto, harkinta ja päätöksenteko vahvistuvat. Päättäjien on tärkeää ymmärtää kunnan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä ja sen myötä kunnan elinvoiman vahvistajana.

Kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Kunnan rooleina vahvistuvat elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Kunta menestyy jatkossa vahvuuksiensa, uudistumiskykynsä ja toimintatapojensa uudistumisen kautta. Yhä suurempi merkitys on eri tahojen aktiivisella vuoropuhelulla ja kumppanuudella, korostaa valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Katja Palonen.

Toimiva yhteys maakunnan ja kuntien poikkitoiminnallisen hyvinvointityön välillä on varmistettava. Maakunta toimii yhteistyössä kuntien kanssa ja tukee asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Ennakoivan työn merkitys korostuu, ja kunnissa tarvitaan vahvaa hyvinvointijohtamista ja -osaamista. Pohjois-Pohjanmaalla on erinomaiset lähtökohdat, koska edellytyksiä ja rakenteita on luotu jo kymmenen vuoden ajan hyvinvointiohjelmassa. Kuntien HYTE-toimintaa tuetaan mm. tutkimustoiminnalla, hyvillä käytännöillä, kehittämishankkeilla ja tilaisuuksilla.

Kunnan rooli muuttuu tulevaisuudessa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin väestön hyvinvoinnin, alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät, mikä merkitys kunnalla on hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä, toteaa  suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen.

Seminaarissa kuullaan Tulevaisuuden kunta -hankkeen tuloksista, saadaan katsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilasta, toimintamalleista ja kehittämistarpeista sekä Pohjois-Pohjanmaan asemoitumisesta valtakunnallisessa kyselyssä, arvioidaan ohjelmatyön vaikuttavuutta ja visioidaan tulevaa. Päivän päätteeksi on mahdollisuus opastettuun kierrokseen Pudasjärven hirsikoulukampuksessa.

Hyvinvointifoorumissa palkitaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko. Tänä vuonna haettiin hyvinvointi ja elinvoima syntyvät kunnassa -teemaan liittyviä hyviä toimintatapoja, jotka vaikuttavat yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustavat ihmisiä omatoimisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kehittävät uusia ratkaisuja tai levittävät hyviä käytäntöjä. Ehdotuksia hyvinvointiteoksi saatiin 18 kappaletta.

Foorumi twitterissä #HVF17.

Lisätiedot

suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 301 7546              

verkostokoordinaattori Pirjo Nikula, Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke, p. 040 701 4811