Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 15.5.2017
15.05.2017

Samuli Pohjamo luopuu maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Samuli Pohjamo on anonut eroa tehtävästään hänen kunnallisten luottamustoimiensa päättyessä valtuustokauden lopussa. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Samuli Pohjamolle myönnetään ero maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta ja maakuntahallituksen jäsenyydestä 5.6.2017 alkaen.

Kiertotalous keskiössä - yli puoli miljoonaa euroa EU-rahoitusta neljälle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta neljä hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Kestävää toimeentuloa kiertotaloudesta - Poistotekstiilien hyötykäyttö toiminnallisen verkoston moottorina

Pudasjärven kaupungin toteuttamalle hankkeelle haettiin EU- ja valtion rahoitusta 30 113 euroa. Hankkeessa selvitetään poistotekstiilin hyödyntämisen mahdollisuudet kiertotaloudessa ja luodaan poistotekstiilien kiertotalouden verkostomainen toimintamalli osaksi Pudasjärven kaupungin Unelmatehas -toimintaa. Unelmatehas on Pudasjärven kaupungin yrittäjyyttä, työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotouttamista tukeva ja kehittävä suunnitelma.

Vesienpuhdistuksen materiaalien ja prosessien kehittäminen – jatkuvatoiminen mittaaminen osaksi alueen tutkimusinfrastruktuuria (VesiMat)

Oulun yliopisto haki VesiMat-hankkeelle EU- ja valtion rahoitusta 211 310 euroa. Hankkeessa rakennetaan nykyaikainen testausympäristö erilaisten materiaalien ja vesienpuhdistusteknologioiden testaamiseen ja kehittämiseen.

Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta - mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)

Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalle hankkeelle haettiin EU- ja valtion rahoitusta 69 820 euroa. Tavoitteena on selvittää reunaehdot, haasteet ja mahdollisuudet pohjavesivarojen hyödyntämisen lisäämiselle Koillismaalla.

GarBot - Robotiikan ja anturitekniikan hyödyntäminen kiertotalouden mittauksissa

Hankkeelle haettiin EU- ja valtion rahoitusta 228 200 euroa. Oulun yliopiston toteuttamassa hankkeessa osahakijana on SYKE. Projektissa tuodaan uusinta tietoa hyödyntävää robotiikkaa, mittausteknologiaa ja tiedon analysointimenetelmiä mahdollistamaan laadukkaat ja nopeat kiertotalouden mittaukset sekä tehokkaan ja turvallisen jätteenkäsittelyn.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö – kohti kestävää kaivostoimintaa -selvityksen Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan taustaselvitykseksi
- lähettää hallintosäännön maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
- merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi
- kutsuu kuntayhtymän edustajainkokouksen koolle 21.8.2017
- päätti, että se ei hyväksy Kivikankaantien ja Kalliokuruntien peruskorjaus ja levennys sekä Pyhäjoen Ollinmäen toimintaympäristön kehittäminen -hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
- valitsi maakuntajohtajan varahenkilöksi hallintojohtaja Riitta Pitkäsen 15.8.2017 alkaen siihen saakka kun maakuntajohtajan viransijaisuus kestää
- nimesi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän jäseneksi projektipäällikkö Sanna Salmelan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017441.HTM

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset: 12.6.2017; syyskauden 2017 kokoukset 14.8., 11.9. ja 16.10.

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877