Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennerahastohakuun jälleen runsaasti hakemuksia

27.09.2017


Pohjois-Pohjanmaan liiton 22.9.2017 päättyneeseen Euroopan aluekehitysrahaston hakuun saapui 46 hakemusta. Hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti on 25,8 miljoonaa euroa.

Valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

Lisätietoja rakennerahastoista rakennerahastot.fi


 
 

Uutisia
Tilaa uutiskirje


Tilaa Peru