Muutosagentti Pohjois-Pohjanmaalla
 
Muutosten tueksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan on palkattu muutosagentti, jonka tehtävänä on tukea kehittämistyötä. Muutosagentin tehtävänä on innostaminen, muutoksen tukeminen ja tietoon perusturva muutoksen ohjaaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Muutosagentti saa tukea ja tietoa työhönsä kansallisilta toimijoita, mutta työskentelee osana alueellista toimintaorganisaatiota vastuullaan iäkkäiden palveluiden ja omaishoidon kehittäminen.

Muutosagentin päätavoitteena on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palveluiden kokonaisuus ohjaamalla tietoon perustuvaa muutosta hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys. Muutosagentti muodostaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden, kuten kotona asuvien osuuden kasvun sekä palveluiden olevien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja kattavuustavoitteiden toteutumisen.