Pohjois-Pohjanmaan kokeilut ja hankeet
 

Pohjois-Pohjanmaalla ohjaavina periaatteina ovat:

· ennaltaehkäisevien toimintamallien suunnitelmallisuus ja yhdessä tekeminen monitoimijaisesti,

· palvelurakenteen keventäminen ja kotona asumisen tukeminen,

· palveluohjauksen saatavuus ja yhdenmukaisuus

· teknologian hyödyntäminen ennakkoluulottomasti

· monituottajuus