Tiedotteet
 
Maakuntavaltuuston päätöksiä 3.6.2019
03.06.2019

Maakuntavaltuusto hyväksyi tämän päivän kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kokouksen aluksi kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 alueellisesta valmistelusta. Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteena on oma rakennerahasto-ohjelma. Asiasta päättää seuraava hallitus. Maakuntavaltuuston kokouksen aikana julkaistun hallitusohjelman kirjauksen mukaan aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan sekä EU:n koheesiopolitiikassa pyritään turvaamaan aluekehitysrahoituksen taso sekä harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema ja tukien pysyvyys.

Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteena alueiden kehittämistarpeisiin perustuva elinkeinoelämälähtöinen kehittämis- ja rahoitusohjelma, joka paitsi mahdollistaa, myös motivoi. Ensimmäinen epävirallinen neuvottelu komission kanssa on 4.6., jolloin on esillä valmistelun tiekartta ja aikataulu sekä alustavaa keskustelua ohjelmatyön sisällöistä. Tavoitteena on poliittinen linjaus syksyllä, jonka jälkeen valmistelu jatkuu tarkempien toimenpiteiden, tukimuotojen ja indikaattorien määrittelyllä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ylijäämäinen

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilikauden tulokseksi muodostui 282 087,51 euroa ja kehittämisrahastosta tuloutettiin 340 306,78 euroa. Tilikauden ylijäämä on 622 394,29 euroa. Poikkeuksellisen ylijäämäisen tuloksen syynä on myyntivoitto entisten toimitilojen myynnistä sekä kehittämisrahaston käyttämisestä maakuntauudistuksen omarahoitukseen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakulut olivat 9,999 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut 4,255 miljoonaa euroa sekä palvelujen ostot 4,993 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat 10,226 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsen maksuja yhteensä 3,421 miljoonaan euroa.  

Tilintarkastusyhteisöksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2019–2024 valittiin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Tilintarkastusyhteisö valittiin kuudeksi vuodeksi.