Älykäs erikoistuminen
 


 

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategisia valintoja ovat maakunnan vahvimmat, korkeaan osaamiseen, työllisyyteen ja liikevaihtoon pohjautuvat alat: ICT- ja ohjelmistoala, perusteollisuuden osalta metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen ja puhtaat ratkaisut sekä terveys- ja hyvinvointiala. ICT-osaamista ja digitaalisuutta hyödynnetään läpileikkaavasti yli perinteisten toimialarajojen, yhdistäen osaamisalueita. Erikoistuminen nojautuu olemassa oleviin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yritysten kehittämisessä ja työllisyyden parantamisessa. 

Pohjois-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä tukee ja uudistaa maakunnan taloutta ja osaamista. Maakunnan innovaatiotoiminnan kehittämisessä on kaksi keskeistä ulottuvuutta: paikallista elinkeinotoimintaa uudistava kehitys- ja innovaatiotyö sekä vahvaan tutkimusosaamiseen pohjautuva, uutta tietoa tuottava ja soveltava innovaatiotoiminta. Molempien osalta edistetään yritysten laajaa osallistumista sekä kansainvälisyyttä. Alueelliseen erikoistumiseen perustuva innovaatiotoiminta tukee yritystoiminnan kasvua, lisää tuottavuutta ja edistää työllisyyttä tukien  koko maakunnan myönteisiä kehitysnäkymiä.

Tavoitteena on, että alueen toimijat hyödyntävät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja eurooppalaisia aloitteita maakunnan älykkään erikoistumisen edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan älykästä erikoistumista tuetaan myös alueellisessa päätöksenteossa olevilla rakennerahastovaroilla rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valitut painopistealueet ovat vahvasti mukana maakunnan eri toimijoiden omissa toimintastrategioissa. Oulun innovaatioallianssi on keskeinen toimintaa fasilitoiva verkosto.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa käsitellään Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa, erillistä älykkään erikoistumisen strategiaa ei ole laadittu. Älykkään erikoistumisen painopistealoja esitellään seuraavassa Power Point-esityksessä (LINKKI). Esitys on vapaasti käytettävissä.

Seuraavat analyysit tarkentavat älykästä erikoistumista:


Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puh. +358 40 685 4033 tai sähköpostitsel
Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. +358 40 685 4053 tai sähköpostitse

(sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunmi@pohjois-pohjanmaa.fi )Pohjois-Pohjanmaa Euroopan komission ´Smart Specialisation´ S3-foorumilla:


Oulu Region in EU Commission´s ‘Smart Specialisation´ S3-platform:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/FI1D6/tags/FI1D6

S3 -foorumi tukee EU-jäsenvaltioiden ja niiden alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden luomista, toteuttamista ja arvioimista. Foorumin tarkoituksena on tarjota tietoa, metodeita, asiantuntemusta sekä neuvoja niin alueellisille kuin kansallisille päättäjille, sekä edistää molemminpuolista oppimista, rajat ylittävää yhteistyötä ja osallistua akateemiseen keskusteluun älykkääseen erikoistumiseen liittyen.