Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Pohjois-Pohjanmaalla AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

AIKO-rahoituksella rahoitetaan lisäksi Oulun kasvusopimuksen mukaisia toimenpiteitä.
Rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan alueellisiin innovaatioihin, kokeiluihin ja uusien aluekehitysprosessien käynnistämiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa kaksivaiheisen hakukierroksen maakunnan kasvua ja elinvoimaa lisäävien kehittämistoimenpiteiden etsimiseksi. Haemme uusia, korkeatasoisia avauksia. Tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä uusien merkittävien kehitysprosessien nopeuttaminen.

Toivottavia hakuteemoja ovat:
·         Kansainvälisyyteen vaikuttavat aloitteet
·         kaupunkikehitykseen vaikuttavat aloitteet
·         Maaseudun elinkeinojen uudistamiseen vaikuttavat aloitteet (esim. Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategian mukaiset toimenpiteet)

Haku on kaksivaiheinen: ideahaku 31.10.2017 mennessä. Jatkoon valitut ideat voivat jättää varsinaisen hakemuksen. Rahoituspäätökset pyritään tekemään marraskuussa. Ideoiden laatuun tulee kiinnittää huomiota.

Tuki hankkeisiin myönnetään Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoituksesta. Rahoituskohteena ovat pääsääntöisesti pienen kokoluokan hankkeet. Tukiprosentti rahoitettaville hankkeille on max. 70 %. Pohjois-Pohjanmaan liiton käytettävissä oleva määräraha on noin 200 000 €.

Hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa idealomakkeella.

Lomake palautetaan 31.10.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikoksi kirjataan ´AIKO ideahaku´. Kaikille jätetyille hankeideoille annetaan palaute sähköpostilla.

Kohderyhmä
Pohjois-Pohjanmaan liitto voi rahoittaa hankkeena ainoastaan voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei voi rahoittaa yritysten liiketoimintaa.

Lainsäädäntö
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut määrärahaan sovelletaan lakia ja asetusta alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta.

Ideahaku 2017 -lomake

Lisätiedot ja kysymykset:
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, puhelin 050 431 0605 tai sähköpostitse

Maksatusasiat:
Maksatustarkastaja Pia Välimäki, puhelin 040 685 4020 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)