Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Pohjois-Pohjanmaalla AIKO-rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien liikkeelle lähtöä.

Hankkeiden tulee edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018 - 2021 toimeenpanoa.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoitusta haettavana

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa haettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoituksen. Keskiössä ovat alueiden uusiutumista edistävien kehittämisprosessien vauhdittaminen, kumppanuuksien edistäminen sekä toimintatapojen uusiutuminen, tavoitteena elinkeinojen toimintaympäristön kehittyminen. Rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin. AIKO-rahoitusta kohdennetaan kasvua edistäviin aloitteisiin sekä uusien kehittämisprosessien vauhdittamiseen.

Haettavana on noin 160 000 € rahoitusta. Hankkeiden tulee päättyä 30.4.2019 mennessä. Tukiprosentti rahoitettaville hankkeille on enintään 70 %. Mikäli myöntövaltuutta jää sitomatta, hakuaika on jatkuva niin kauan kuin rahoitusta on jäljellä.

Teemat:
·         Kansainvälisyyteen vaikuttavat aloitteet
·         Kaupunkikehitykseen vaikuttavat aloitteet
·         Maaseudun elinkeinojen uudistamiseen ja työvoiman saatavuuteen vaikuttavat aloitteet
·         Älykkään erikoistumisen hankkeet sekä uusien innovaatiokumppanuuksien kehittäminen

Haku on kaksivaiheinen: ideahaku 14.9.2018 mennessä. Jatkoon valitut ideat voivat jättää varsinaisen hakemuksen. Ideoiden tulee olla toteutuskelpoisia ja nopeasti käynnistettäviä.

Hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa idealomakkeella.

Lomake palautetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikoksi kirjataan ´AIKO ideahaku´.

Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:
·         edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
·         nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä
·         vahvistaa kasvua, työllisyyttä tai kansainvälistymistä

Kohderyhmä
Pohjois-Pohjanmaan liitto voi rahoittaa hankkeena voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei voi rahoittaa yritysten liiketoimintaa.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951 tai sähköpostitse

Maksatusasiat:
Maksatustarkastaja Pia Välimäki, puhelin 040 685 4020 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)