Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Pohjois-Pohjanmaalla AIKO-rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien liikkeelle lähtöä.

Hankkeiden tulee edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018 - 2021 toimeenpanoa.

Rahoitusta haettavana

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee hankeideoita AIKO-rahoitukseen kaksivaiheisella hakukierroksella. Keskiössä ovat alueiden uusiutumista edistävien kehittämisprosessien vauhdittaminen, kumppanuuksien edistäminen sekä toimintapojen uusiutuminen tavoitteena elinkeinojen toimintaympäristön kehittyminen. AIKO-rahoitusta kohdennetaan kasvua edistäviin aloitteisiin sekä uusien kehittämisprosessien vauhdittamiseen.

Vuonna 2018 haettavana on noin 380 000 euroa rahoitusta. Hankkeiden tulee päättyä 30.4.2019 mennessä. Tuen osuus on pääsääntöisesti enintään 35 000 euroa. Tukiprosentti rahoitettaville hankkeille on enintään 70 %. Mikäli myöntövaltuutta jää sitomatta, hakuaika on jatkuva niin kauan kuin rahoitusta on jäljellä.

Teemat:

  • kansainvälisyyteen vaikuttavat aloitteet
  • kaupunkikehitykseen vaikuttavat aloitteet
  • maaseudun elinkeinojen uudistamiseen vaikuttavat aloitteet
  • yritysklustereihin liittyvät hankkeet
  • älykkään erikoistumisen hankkeet sekä uusien innovaatiokumppanuuksien kehittäminen.

Haku on kaksivaiheinen: ideahaku 14.3.2018 mennessä. Jatkoon valitut ideat voivat jättää varsinaisen hakemuksen. Ideoiden laatuun tulee kiinnittää huomiota.

Hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa idealomakkeella.

Lomake palautetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ´AIKO ideahaku´.

Kohderyhmä
Pohjois-Pohjanmaan liitto voi rahoittaa hankkeena voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei voi rahoittaa yritysten liiketoimintaa.

Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavausten tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä tai kansainvälistymistä.


Ideahaku 2017 -lomake

Lisätiedot ja kysymykset:
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, puhelin 050 431 0605 tai sähköpostitse

Maksatusasiat:
Maksatustarkastaja Pia Välimäki, puhelin 040 685 4020 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)