AIKO - Rahoitetut hankkeet
 

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalous Euroopan älykkään erikoistumisen alustalle

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 27 972 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 960 €
Hankkeen kesto: 1.10.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategiatyössä nousseita tavoitteita. Tämän hankkeen painopiste on Pohjoisen elintarviketalouden , älykkääseen erikoistumiseen johtava työskentely. Hanke edistää valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten kehityshankkeiden ja alueen yrittäjien välistä toimintaa. Hankkeesta hyötyvät elintarviketalouden pk-yritykset ja yrittäjiksi aikovat. Toimenpiteitä ovat mm. elintarviketalouden koordinointi, kehittäminen ja yhteistyö, jäljitettävyyden todentaminen ja digitalisaation hyödyntäminen ravinto- ja luonnontuotteiden  markkinoinnissa.  

Hankkeen nimi:
GeoHouse Mahdollisuuksien kokeilu

Hakija: Utajärven kunta
Toteutusalue: Utajärven kunta
Myönnetty rahoitus: 37 800 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 54 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2019 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Tämä hanke koskee GeoHouse masterplan-suunnitelman laatimista. GeoHouse Masterplanin tarkoituksena on laatia kokonaiskonseptointiin perustuva puurakentamista ja uudentyyppistä asumista yhdistävän asuinympäristön suunnitelma, joka johtaa GeoHouse asuinympäristökonseptin toteuttamiseen. GeoHouse on ekologisen puurakentamisen muodostama älykäs ja keinoälyä sisältävä yhteisöllinen ja helpon arjen asuinympäristökonsepti, joka tarjoaa uusia asumisen ja työnteon mahdollisuuksia. GeoHouse - hankkeen tuloksena syntyy monistettavissa oleva asuinympäristökonsepti.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaa kasvun käytävänä

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 25 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 35 700 €
Hankkeen kesto: 1.1.2019 - 31.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeessa tuotetaan maakunnan kasvu- ja  kehitysprosesseja tukevaa digitaalista ja viestinnällistä aineistoa.

Hankkeen nimi:
Country Business

Hakija: Phoenix ry
Toteutusalue: Pudasjärvi
Myönnetty rahoitus: 33 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 48 000 €
Hankkeen kesto: 1.11.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa Pudasjärven seudun elinkeinorakenteen uudistamiseen tukemalla yrittäjyydestä kiinnostuneita pakolaistaustaisia maahanmuuttajia oman liikeideansa kehittämisessä ja validoinnissa. Samalla hankkeessa tuetaan muuttotappiokunnan elinvoimaisuutta kehittämällä yrittäjyyden kautta ratkaisuja siihen, kuinka kuntapaikan saaneet maahanmuuttajat saadaan jäämään kuntaan vielä kotoutumiskoulutuksen päätyttyä. Näitä tavoitteita ratkotaan luomalla alueelle uudenlaista yritysyhteistyötä sekä vahvistamalla yritysten ja muiden organisaatioiden välistä vuoropuhelua. Hankkeessa testataan sellaisia toimintatapoja yrittäjyyden edistämiseksi, joita alueella ei ole aikaisemmin kokeiltu.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Suomea kehitetään yhdessä

Hakija: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
Myönnetty rahoitus: 17 577 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 25 110 €
Hankkeen kesto: 1.11.2018 - 31.3.2019

Hankekuvaus :
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtumaan Taitaja - kilpailuihin ilmottautuu vuosittain noin 1500 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa noin 45 eri ammattialaan, mistä semifinaalien kautta finaaliin karsitaan noin 450.  Semifinaaleita järjestetään vuosittain noin 80 ympäri Suomea. Tällä hetkellä Pohjois-Suomesta joudutaan usein matkustamaan hyvinkin kauas semifinaalipaikkakunnalle. Toiminnan tehostamiseksi ja matkustamisen vähentämiseksi  Pohjois-Suomessa on tarve yhteiselle Taitaja - semifinaalien järjestämisen toimintamallille. Hankkeessa rakennetaan toimiva toimintamalli, mikä on käytössä muun muassa Pohjois-Karjalan alueella. Toimintamallin avulla voidaan sopia muutamaksi vuodeksi kerrallaan siitä, mitä, missä ja milloin ja mikä organisaatio järjestää minkäkin alan Taitaja - semifinaalit. 

Hankkeen nimi:
NFFC - Security on set

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 32 850 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 65 700 €
Hankkeen kesto: 24.9.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Pohjois-Suomen elokuvakomission toiminta-alueella ison budjetin tuotantoja kiinnostaa erityisesti kaksi lokaatiota: jäätynyt meri ja Pyhäsalmen kaivos, jotka molemmat ovat kattavan riskianalyysin vaativia kuvauslokaatioita. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tuotannon riski-analyysiin tarvittava materiaali kahdesta kuvauslokaatiosta, Pyhäsalmen kaivoksesta ja jäätyneestä merestä. Valmis risk assesment - analyysi toimii elokuvakomission työkaluna erityisesti Hollywood - tuotantojen houkuttelussa alueelle, sillä valmiin riskianalyysin avulla tuotannot voivat sijoittua alueelle nopeasti ja kustannustehokkaasti. Analyysi tehdään keskisuuren ja suuren tuotannon näkökulmasta, sillä isojen tuotantojen työryhmän koko on usein yli 300 henkeä, jolloin riskianalyysi- ja turvallisuussuunnitelman on oltava todella kattava. Hankkeen tavoitteena on saada ison budjetin kansainvälinen av-tuotanto sijoittumaan Pohjois-Pohjanmaalle ja hyödyntämään alueen kuvauslokaatioita, ml. Pyhäsalmen kaivosta ja jäätynyttä merta.


Hankkeen nimi:
Oulu South Goes Global - Kansainvälisen invest in toimintamallin luominen

Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Toteutusalue: Raahe, Nivala-Haapajärvi, Ylivieska, Haapavesi-Siikalatva
Myönnetty rahoitus: 28 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 40 000 €
Hankkeen kesto: 1.12.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeessa luodaan uusi, alueellisesti ja toimialakohtaisesti skaalattava kansainvälisen invest in - toiminnan yliseudullinen malli, jonka avulla edistetään ulkomaisten investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti Oulun eteläisen seutukuntien alueelle. Vaikka hankkeessa keskitytään erityisesti kansainvälisen investi in -toimintamallin luomiseen, voidaan mallia soveltaa tietyiltä osin myös kansalliseen investi in - toimintaan.

Hankkeen nimi:
Sesankityövoiman saatavuuden parantaminen ja työvoiman työllisyyden turvaaminen

Hakija: Kalajoen kaupunki
Toteutusalue: Kalajoki, Alavieska, Merijärvi
Myönnetty rahoitus: 25 845 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 36 922 €
Hankkeen kesto: 22.10.2018-30.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeen tavoitteena on edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta selvittämällä alueen sesonkityömarkkinat ja tuoda nämä esiin potentiaalisille kohderyhmille. Tavoitteena on selvittää sesonkityön mahdollisuudet tiloilla ja alkutuotantoon liittyen mahdollisuutena monipuolistaa, kehittyä ja työllistyä esim. osa-aikaisesti toisilla tiloilla tai toimialoilla sesonkityössä. Hankkeen tavoitteena on myöskin vahvistaa maaseudun palveluelinkeinojen kasvua ja mahdollistaa uusia työ- ja toimintamahdollisuuksia palveluihin, työpalveluihin, koneurakoihin ja muille aloille.

Hankkeen nimi:
ARCTIC FOOD LAB - Pohjoinen ruokakulttuurikeskus

Hakija: ProAgria Oulu ry
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 7 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 10 000 €
Hankkeen kesto: 1.11.2018-28.2.2019

Hankekuvaus :
Hanke on esiselvityshanke. Esiselvityksen tavoitteena on koota Ouluun Arctic Food Lab - Pohjoinen ruokakulttuurikeskus - toiminta- /testiympäristön toimijat yhteen ja suunnittella yhteistyössä hanke, minkä sisällöllä vahvistetaan pohjoista ruokakulttuuria ja sen kehittymistä pitkäkestoisesti. Hankkeessa tehdään Artic Food Lab - sateenvarjo/koordinaatiohankkeelle hankesuunnitelma, sekä laaditaan rahoitushakemus suunnitelman toteuttamiseksi.


Hankkeen nimi:
Kaivososaamisen alihankintayritysten verkoston kehittäminen

Hakija: Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry
Toteutusalue: Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 55 000 €
Hankkeen kesto: 15.9.2018 - 30.4.2019

Kaivososaamista omaavien pk-yritysten suorituskyvyn vahvistaminen ja erikoisaosaamisen esilletuominen yritysyhteistyön avulla. Koska kohderyhmän yritykset ovat pieniä yrityksiä niiltä puuttuu kehittämisresurssit ja monessa tapauksessa 1-2 päämiehen alihankkijana toimiminen ei ole myöskään kehittänyt yrityksen myyntiä ja markkinointia. Toimintaympäristön muutoksessa ne eivät ole valmiita yksin tarjoamaan palveluitaan potentiaalisille uusille asiakkaille.
Hankkeessa on tavoitteena mm.kaivososaamisen alihankintayritysten yhteistyöverkoston klusterin perustaminen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja erilaisten uusien asiakkuuksien ja toimintamallien selvittäminen yritysten elinkaaren turvaamiseksi

Hankkeen nimi:
Digital Transition toimintasuunnitelman toteutusvaihe - Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan kasvun ja työllisyyden edistäminen digitaalisen muutoksen kautta eurooppalaisessa yhteistyössä

Hakija: Oulun kaupunki, Oulun yliopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 39 844 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 56 944 €
Hankkeen kesto: 1.8.2018-30.4.2019

Oulun kaupunki koordinoi EU:n Urban Agenda Digital Transition kokonaisuutta vuosina 2017-2019 yhdessä Viron valtion ja Sofian kaupungin (Bulgaria) kanssa. Komissio on asettanut koordinaattoreille kehittämistyön ja teemojen tueksi 16 partneria. Yhteistyöhön linkittyy myös useita merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä komission valitsemia kattojärjestöjä.
Tämän hankkeen tavoitteena on Urban Agenda, Digital transition partnership toimintasuunnitelman siirtäminen käytäntöön, linkittäen toiminta Oulun kaupungin digitalisaatiotyöhön ja ICT - alan liiketoiminnan tukemiseen sekä Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen tavoitteiden toteuttamiseen. Hankkeen tuloksena saadun toimintasunnitelman kautta syntyy seitsemään teema-alueeseen liittyvät pilotit.

Hankkeen nimi:
Kansainvälinen taitelijaresidenssi Willa Seminaari

Hakija: Raahen kaupunki
Toteutusalue: Raahe, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 27 555 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 364 €
Hankkeen kesto: 1.6. - 31.12.2018

Hankekuvaus :
Tavoitteena on suunnitella aktiivinen kansainvälisesti ja kansallisesti toimiva taiteilijaresidenssi, joka lisää Raahen alueen kansainvälisiä verkostoja, etsii toiminnan kautta uusia kumppanuuksia ja hyödyntää tehokkaasti paikallista osaamista ja tietotaitoa, vahvistaa Raahen elinkeinorakennetta, kehittää paikallista taiteilijayhteisöä ja samalla lisätä taitelijoiden työllisyyttä. Hankkeessa suunnitellaan residenssin toimintalinja ja residenssiohjelma sekä tuodaan hyvät residenssikäytänteet Raaheen.

Hankkeen nimi:
Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla

Hakija: Naturpolis Oy
Osatoteuttaja: Pudasjärven kaupunki
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa, Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi
Myönnetty rahoitus: 39 998 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 57 410 €
Hankkeen kesto: 15.5. - 30.11.2018

Hankekuvaus :
Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle. Erityisesti kaupat ja ravintolat haluaisivat hyödyntää enemmän paikallista raaka-ainetta, jos sitä vain olisi saatavilla. Ongelmat saatavuudessa perustuvat pitkälti keruutuotealan harrastajamaiseen luonteeseen ja ammattimaisen toimintakulttuurin puutteeseen. Alueen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen keruuta vahvistetaan sekä tasaisen ja luotettavan saannin myötä kasvatetaan villiruokabrändin tunnettuutta. Hankkeen konreettiset tavoitteet ovat: ammattimaisuus villiruuan saatavuuden lisäämiseksi kehittyy sekä laatu ja brändi vahvistuu. Hankkeessa luodaan yhteinen keruuketjujärjestelmä, tehdään kerääjille koululutusvideo, järjestetään yhteisiä keruupäiviä sekä luodaan sähköinen varastointipaikkajärjestelmä.

Hankkeen nimi:
Elinkeinot murroksessa -pilotti, Pohjois-Pohjanmaa

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 76 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 95 000 €
Hankkeen kesto: 1.5. - 31.12.2018

Hankekuvaus :
EU:n komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinot muutoksessa -pilottiin (industrial transition). Kaikkiaan pilottiin osallistuu 10 eri aluetta ja 2 valtiota. Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset kehittävät aluekehittämistrategiotaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Vuoden 2018 aikana laaditaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen strategia ja työsuunnitelma ao teemoihin. Kehittämisen kohteeksi valitaan konkreettisia klustereita ja arvoverkkoja. Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EU -instituutioiden suuntaan. Hankkeessa hoidetaan pilotin alueelliset toimenpiteet Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa laaditaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen kehittämisstrategia valittuihin teemoihin.

Hankkeen nimi:
Kulttuuripääkaupunki kansainvälistymisen ja elinvoiman edistäjänä

Hakija: Oulun kaupunki
Toteutusalue: Oulu, Kempele, Ii, Hailuoto, Muhos, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki
Myönnetty rahoitus: 39 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 60 000 €
Hankkeen kesto: 1.2.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Oulun kaupunki on päättänyt hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi v. 2026. AIKO-hankkeen konkreettisten toimien keskiössä ovat kulttuuriprofiilin kohottaminen ja korkeatasoinen taiteellinen visio eurooppalaisen ulottuvuuden kautta. Hanke pureutuu toimenpiteissään erityisesti ECoC - valintakriteerien kohtiin:
- Eurooppalainen ulottuvuus: yhteistyö eurooppalaisten taiteilijoiden, eri maiden ja kaupunkien välillä
- kulttuurinen ja taiteellinen sisältö: johdonmukainen taiteellinen visio ja strategia, perinteisen ja innovatiivisen ilmaisun yhdistäminen.
Hankkeessa järjestetään työpajoja, toimijoiden tapaamisia, ja benchmarking - matkoja. Hankkeessa käynnistetään kansainvälisiä yhteistyökokeiluja, joiden avulla luodaan alueen toimijoille uusia kontakteja eurooppalaisiin asiantuntijoihin. Kokeilut järjestetään ideahaulla. Hankkeessa kutsutaan myös kansainvälisiä asiantuntijoita sparraamaan oululaisia toimijoita.
Hankkeen avulla kulttuurialan ammattilaisten kansainvälisyys lisääntyy. Kulttuurilaitosten ja vapaan kentän toimijoiden kulttuuriprofiili, kansainvälisen tason osaaminen ja taiteellinen visio vahvistuvat ja eurooppalainen ulottuvuus lisääntyy.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan ICT-alan kehitystrendi ja korkea-asteen osaamistarpeisiin vastaaminen, 778/2017

Hakija: Oulun kauppakamari
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 19 500 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 000 €
Hankkeen kesto: 17.12.2017 - 31.5.2018

Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on selvittää Oulun seudun yritysten ICT - osaajien tarve, eli millaista osaamista ja kuinka paljon alueen yritykset (muutkin kuin ICT-alan) tarvitsevat liiketoimintojensa kasvuun ja digitalisointiin. Lopputulemana syntyy selvitys, josta käy ilmi osaamistarve, sen määrä ja aikaväli. Oulun kauppakamarin johdolla järjestetään selvitysmies tekemään tarvittava yritys- ja osaajatarvekartoitus. Hankkeen avulla varmistetaan alan osaamistarpeiden tilanne ja selvityksen avulla korkeakoulut pystyvät kehittämään omaa koulutus- ja tutkimustarjontaansa.

Hankkeen nimi:
TyöllisyysSIB Oulun valmisteluhanke

Hakija: Oulun kaupunki/Business Oulu
Toteutusalue: Oulu
Myönnetty rahoitus: 27 999 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 999 €
Hankkeen kesto: 1.12.2017 - 31.7.2018

Hankekuvaus :Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa (engl. Social Impact Bond, SIB)  institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankkeelle määritellään tarkat mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

SIB-mallilla toteutettavaa toimintaa ei ole aiemmin tehty Oulun seudulla ja koko Suomenkin tasolla malli on uusi. TyöllisyysSIB:in toiminnan alkaessa sen palvelut tulevat edistämään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä Oulun seudulla. Lisäksi tavoitteena on pilotoida palvelusetelin käyttöä tuloksellisen työllistämisen hankintamuotona.

Hankkeen nimi:
Sino - Finland Content - SFC

Hakija: Oulun kaupunki/ Business Oulu
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 39 420 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 65 700 €
Hankkeen kesto: 8.11.2017 - 31.8.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena on lisätä aasialaisten ja erityisesti kiinalaisten elokuva ja tv-tuotantojen määrää Pohjois-Pohjanmaalla ja tuoda tuotantojen kautta näkyvyyttä alueen koulutukseen, matkailuun tai elintarviketeollisuuteen liittyen. Hankkeen avulla parannetaan elokuvakomission valmiutta palvella tuotantoja ja räätälöidä tuotantokyselyihin mielekkäitä ja kiinnostavia sisältöjä.

Hankkeen nimi:
Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 18 870 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 26 956 €
Hankkeen kesto: 16.11.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa kehitetään Taivalvaaran roolia osana Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntaekosysteemiä. Tavoitteena on usean toimijan urheilu- ja liikuntamatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, Syötteen alueen toimijoiden sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa. Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä.

Hankkeessa määritellään Taivalvaaran palvelu-, harjoittelu-ja liikuntamatkailuympäristö, asiakkaita kuunnellen ja osallistaen. Tämän pohjalta määritellään Taivalvaaran ylivoimatekijät sekä tunnistetaan Taivalvaaran ja koko Taivalkosken urheilu- ja liikuntamatkailua tukevien palveluiden nykytila ja kehittämistarpeet. Hankkeessa määritellään myös Taivalvaaran asemoituminen osana harjoitusympäristöjen ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden sekä Syötteen alueen toimijoiden ekosysteemiä. Tämä edellyttää syvällistä tutustumista potentiaalisten yhteistyökumppaneiden toimintaan. Mallia esitellään yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntamatkailun ekosysteemiä. Taivalvaaralle vuosien saatossa tehdyt investoinnit saadaan aktiiviseen käyttöön ja tukemaan alueella olevaa ja uutta yritystoimintaa.

Hankkeen nimi:
Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen

Hakija: Pyhäjärven kehitys Oy
Toteutusalue: Pyhäjärvi, Nivala-Haapajärven seutukunta
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 56 500 €
Hankkeen kesto: 1.1.2018-31.12.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena ja konkreettisena toimenpiteinä

1. selvitetään millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuinen infra mahdollistaa. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa mallinnetaan tunnistettujen kiertotalouden mahdollisuudet ja aihiot aikataulutettuun dokumenttiin (tiekarttaan)

2. selvittää millaisia ovat tulevaisuuden kaivosteknologian innovaatiot ja niiden testaustarpeet ja vaatimukset. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan konsepti miten Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosinfra voitaisiin kehittää uuden teknologian testiympäristöksi.

 Hankkeen tuloksena syntyy Kiertotalouden tiekartta sekä FutureMINE –testiympäristökonsepti vuosille 2018-2025.

Hankkeen nimi:
V-LINC liiketoimintaverkostojen kartoittamismenetelmän kehittäminen rakennemuutoksen seurantaan

Hakija: Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti Instituutti
Toteutusalue: Pyhärjäven kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.10.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa sovelletaan Cork Institute of Technologyn tutkimuslaitoksessa kehitettyä V-LINC liiketoimintaverkostojen seurantatyökalua ja kehitetään sitä sopivaksi toimialakohtaisen analysoinnin käyttöön, kohteena Pyhäsalmen kaivokseen kytkeytyvä liiketoimintaverkosto. Kokeilun kohdealueena on Pyhäjärven kaupunki, missä 250 henkeä työllistävän Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan loppuminen v 2019 tulee johtamaan huomattavaan rakennemuutokseen kunnassa. Hankkeen lopputuloksena saadaan kokeiltua työkalun toimivuutta päivittämällä Pyhäjärven ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelma kaivosteollisuuteen liittyvän alihankkijaklusterin osalta, ja luomalla edellytyksiä työkalun käyttämiselle suunnitelmien kehittämiseksi laajemmassa mittakaavassa missä tahansa Suomessa.


Hankkeen nimi:
Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittajaksi

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 26 538 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 37 912 €
Hankkeen kesto: 1.9.2017-31.3.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa suunnitellaan uudenlainen  puurakentamiseen  ja uusiin älyratkaisuihin perustuvaa loma-asuntoaluetta. Kyseessä on  puu- ja matkailutoimialaa yhdistävä, laajempaan kehitysprosessiin johtava kokeilu, jossa suunnitellaan perinteiseen kaavoitus- ja rakennussuunnitteluun lisäarvoa tuovia uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja, puurakentamista sekä  matkailuatoimialaa  yhdistäviä suunnitteluprosesseja.  Hankkeessa toteutetaan uudenlaisen, älykkääseen ja  energiatehokkaaseen  kokonaiskonseptointiin  perustuvan, puurakentamista ja matkailuinvestointeja edistävän loma-asuntoalueen suunnittelu.

Hankkeen nimi:
Monikampus Brahe

Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Toteutusalue: Raahen seutukunta, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.8.2017 - 31.3.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa laaditaan monialakoulutusta tarjoavan Monikampus Brahen skaalautuva toiminta- ja toteutusmalli. Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan seutukunnan elinvoiman sekä elinkeino- ja yrityselämän kannalta merkittävät tulevaisuuden osaamistarpeet ja teknologiat kärkitoimialojen osalta sekä potentiaaliset korkeakoulutoimijat Suomessa ja ulkomailla, jotka pystyvät tarjoamaan koulutusratkaisuja mallin toteuttamiseen.  

Hankkeen nimi:
Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien innovaatioiden liiketoimintaan

Hakija: Kalajoen kaupunki
Toteutusalue: Kalajoki
Myönnetty rahoitus: 32 676 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 46 680 €
Hankkeen kesto: 1.9.2017 - 28.2.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa selvitetään Kalajoen biotalouden alueelliset tavoitteet vuoteen 2015:

Selvitetään samalle alueelle keskittyvien  useiden eri energiatuotantotapojen  rakentamista  (aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biovoimalat), sekä sisäisen siirtoverkon rakentamismahdollisuutta lähienergian hyödyntämiseen ja energian  hyödyntämiskanavat eri käyttötarkoituksiin.

Selvitetään mahdollisuus aurinkopaneelien komponenttien kannattavan valmistuksen käynnistämistä alueella kotimaan ja viennin tarpeisiin. Lisäksi selvitetään kasvien kasvatus-, valmistus- ja jatkojalostusmahdollisuuksia hyödyntämällä lähienergiaa ja uutta teknologiaa.

Biotaloudessa hyödynnettävät raaka-ainemäärät, energiakasvien kasvatukseen soveltuvat käyttämättömät pellot, biokaasun raaka-aineeksi soveltuvien uusien ja jo olemassaolevien energiakasvien selvitys ja sijainnit (maankäytön suunnittelun kautta).

Hankkeen nimi:
Maa-alkalointiaktivoinnin (MAA) hyödyntäminen biovoimalaitoksen  leijupetiprosessissa  ja tuotettavan tuhkan lannoitekäytön edistäminen

Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.8.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa selvitetään  maa-alkaloidun tuhkan soveltuvuus lannoitekäyttöön:

Pilot-ajolla testataan valmistetun maa-alkaloidun tuhkan soveltuvuus lannoitekäyttöön,    valitaan puuta polttava lämpövoimalaitos jatkokokeisiin sekä suunnitellaan em. polttoprosessi valitulla laitoksella ja ohjataan toteutus. Lisäksi arvioidaan lämpövoimalaitokseen tehtävät investoinnit ja takaisinmaksuaika sekä  arvioidaan saatujen tulosten  perusteella  maa-alkaloidun tuhkan lannoitekäytön jalostamisen liiketoimintaprosessin kannattavuus ja ansaintalogiikat.


Hankkeen nimi:
Digital Transition - Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan edistäminen digitaalisen muutoksen kautta eurooppalaisessa yhteistyössä
Hakija: Oulun kaupunki
Toteutusalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.6. - 31.12.2017

Oulun kaupunki koordinoi EU:n Urban Agenda Digital transition kokonaisuutta vuosina 2017 - 2019 yhdessä Viron valtion ja Sofian kaupungin (Bulgaria) kanssa. Digital transition partnership - koordinaation avulla mahdollistetaan Oulun ja alueen kumppaneiden osallistuminen EU:n vaikuttamistyöhön alueen elinvoiman ja työllisyyden kasvattamiseksi. Hankkeella luodaan toiminta- ja yhteistyömalli alueen toimijoiden ja Euroopan komission sekä muiden eurooppalaisen digitaalisuuden huipputoimijoiden kanssa. Työn tuloksena Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa esittävät komissiolle/alueiden komitealle yhdessä muiden koordinaatiotahojen kanssa digitaalisen muutoksen osalta mm regulaatioon, rahoitusmalleihin ja osaamis- ja tietopohjaan liittyvät suositukset, jotka tulevat olemaan niin reguloinnin, lainsäädännön kuin tulevan EU 2020 - rahoitusmallien pohjana.

Hankkeen nimi:
Arctic Autonomous Testing Development Cluster (AATE DC)
Hakija: Oulun yliopisto
Hankekumppanit: Lapin amk, Ilmatieteen laitoksen Arktinen toimintayksikkö, Centria
Toteutusalue: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 29 050 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 41 500 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.11.2017

Hankekuvaus : Hankkeessa toteutetaan käytännön tasolla älyliikenteen ratkaisujen käyttöönotto ajoneuvotestauksen kehittämisklusterin hajautetun kehityksen avulla, kootaan kehitetyt toiminnot yhteen ja  demotaan  yhteistyössä ajoneuvotestausyrityksen kanssa kansainvälisille ajoneuvotestausasiakkaille.  Testirataelementtiin, tässä tapauksessa hirviesteeseen, lisätään älyä ja robotiikkaa. Kehitystyössä ja toiminnoissa huomioidaan arktisen ympäristön ja olosuhteiden vaikutus. Kehitettyä älykästä hirviestetestirataelementtiä  voidaan kehittämismallina soveltaa myös muihin elementteihin, esim. porotokka, ihmishahmot, ajoneuvohahmot ja muut mahdolliset liikenteessä ja teillä liikkujat.

Hankkeen nimi:
Liikennekaari kunnan alueen mittakaavassa – kuljetusten kokonaisratkaisun kehittäminen

Hakija: Tyrnävän kunta
Toteutusalue: Tyrnävä
Myönnetty rahoitus: 34 874 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 49 820 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.8.2017

Hankkeessa tavoitellaan kunnan tai nimetyn alueen kaikkien kuljetusten kokonaisratkaisun hankkimista niin, että kilpailutukselle avataan koko liikkumispalvelun toteutus ja suunnittelu kunnan osalta. Erityisesti haja-asutusalueella nykyinen joukkoliikennejärjestelmä sekä kunnan erillisenä järjestämät kuljetukset mm. koulu-, vanhus- ja vammaispalvelussa sekä ruoka- ja tavarakuljetukset, eivät palvele kuntalaisia ja ovat todella kalliita. Tähän on tarkoituksenmukaista etsiä uudenlainen kuljetusten kokonaisratkaisu. Tulevan liikennekaaren hengessä tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle kunnan kuljetusratkaisuissa.

Hankkeen tavoitteena on löytää konsortio, joka esittäisi optimaalisen tavan yhdistellä ja toteuttaa liikennöinti kunnassa. Hankinnan suunnittelu ja toteutus perustuu innovatiivisiin hankintamuotoihin. Syntyvä malli on monistettavissa ja skaalattavissa myös muihin kuntiin. Hankkeessa selvitetään systeemin mahdollisuudet ja markkinoiden toimivuus sekä lainsäädännön haasteet. Hankkeessa tuotetaan kuljetusten kokonaisratkaisun hankinnan reunaehdot sekä tekniset ja toiminnalliset määritteet hankinnalle.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan Cleantech - osaamisen keihäänkärjet ja potentiaali

Hakija: Oulun yliopisto/CEE - Center for Enviroment and Energy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 21 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 1.5.2017

Pohjois-Pohjanmaalla cleantech/puhtaat ratkaisut on yksi älykkään erikoistumisen painoaloja. Hankkeen tarve pohjautuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian tarkentamiseen cleantechin osalta. Tavoitteena on tarkentaa ja syventää kokonaiskuvaa Pohjois-Pohjanmaan osaamis- ja vahvuusalueista cleantech-kentällä. Hankkeen avulla saadaan konkreettista tietoa osaamisen tilasta, jotta pystytään tekemään perusteltuja toimenpiteitä löydettyihin kehityskohteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke on ketterä selvitys cleantechin keihäänkärkien selvittämiseksi maakunnassa. Hanke perustuu tiedonkeruuseen sekä alueellisista, kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Keskeistä on kerätylle tiedolle tehty analyysi, jäsennys ja validiointi, johon alueen liiketoimintapotentiaali, vahvuudet ja toimenpidesuunnitelman linjaukset perustuvat. Tuloksena saadaan analyysi Pohjois-Pohjanmaan alueen cleantech-yrityksistä ja tutkimusryhmistä sekä näiden skaalautuvista innovaatioista sekä osaamisalueista ja tärkeimmät mahdollistavat teknologiat. Hankkeen tuloksen saadaan muodostettua Pohjois-Pohjanmaan cleantech-osaamisen profiili ja kyvykkyys.


Hankkeen nimi:
Alihankinnasta arvoverkkopohjaiseen tuoteportfolion hallintaan

Hakija: Oulun kaupunki (Business Oulu), Oulun yliopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteisen kaupallisen palvelutuoteportfolion muodostaminen valittujen yritysryhmien kanssa. Samalla yrityksille muodostuu tilaisuus merkittävään liikevaihdon kasvuun. Hankkessa syntyy perusta merkittävälle alueen markkinointi- ja myyntialustalle (operations services platform; hankinta, valmistus, testaus, logistiikka sekä tähän liittyvä tuotekehitysasiantuntemus.) Alusta toimii myös keskeisenä työkaluna Oulun Innovaatioallianssi teemojen Teollisuus 2026 ja Ketterä kaupallistaminen ja yritysten välisenä rajapintana.


Hankkeen nimi:
Tuotekehittämö

Hakija: Pudasjärven kaupunki
Toteutusalue: Pudasjärvi
Myönnetty rahoitus: 33 612 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 48 018 €
Hankkeen kesto: 4.11.2016 - 31.5.2017

Tuotekehittämö on elintarvikkeiden tuotekehityskeittiö, jonka avulla yritykset ja tuottajat voivat kehittää elintarvikealan tuotteita. Tuotekehittämö kehitetään Pudasjärven kaupungin uuden koulukeskuksen rakentamisen myötä tyhjäksi jääneeseen koulun keskuskeittiöön. Tuotekehittämön keskeisin tavoite on saavuttaa parempi paikallinen jalostusaste elintarvikealalla. Sen avulla kasvavat sekä paikallistalouden tulot että positiiviset työllisyysvaikutukset. Laajemmin Tuotekehittämö edistää tuottajien yritystoimintaa ja uudistumista, liikevaihdon kasvua ja kansainvälistymispotentiaalia syntyvien tuotteiden avulla.

Elintarvikealan jalostuksen kehittäminen monipuolistaa Pudasjärven kaupungin elinkeinorakennetta. Pudasjärvellä on vahva ja monipuolinen alkutuotanto. Se kattaa nauta-, maito-, poro- ja lammasalat sekä jonkin verran sieni- ja kasvistuottajia. Alkutuotannon suurin mahdollisuus kannattavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta on jalostusasteen kasvattaminen paikallisesti. Maatalous on kansallisesti rakennemuutoksessa ja se on tunnistettu myös Pohjois-Pohjanmaan rakennemuutosalaksi.  

Hankkeessa kehitetään Tuotekehittämön toimintamalli sekä ylimaakunnallinen markkinointisuunnitelma potentiaalisille asiakassegmenteille. Kehitetään mm. omavalvonnan säännöt, tilan käytön yhteydessä huomioitavat huoltotarpeet ja niiden tekijät, määritellään asiakkaiden sekä tilasta vastaavien henkilöiden vastuut ja velvollisuudet sekä tehdään sähköinen varauskalenteri.


Hankkeen nimi:
Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Kuusamo ja Taivalkoski
Myönnetty rahoitus: 33 590 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 47 986 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.6.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla käynnistetään nopea kokeilu, jossa kartoitetaan potentiaalisia työnantajia, joilla on tarjota lyhytkestoista tai sesonkiluonteista työtä, yhdistetään nämä työt työntekijän kannalta yhdeksi kokonaisuudeksi ja tarjotaan tätä kokonaisuutta potentiaalisille työnhakijoille. Yhdistämisessä suunnitellaan ja kokeillaan erilaisia yritysyhteistyön malleja.


Hankkeen nimi:
Digiajan Tuotantopuisto -prosessin käynnistäminen (DigiTuotanto)

Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan maakunta, erityisesti Oulun Eteläisen alueen kunnat
Myönnetty rahoitus: 21 322 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 460 €
Hankkeen kesto: 15.11.2016 -30.9.2017

Hankkeen kuvaus: Sievissä käynnistettävä Digiajan tuotantopuisto on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö. Se on yritysten, korkeakoulujen ja eri yrityskehittäjien yhteenliittymä, missä alkavat ja toiminnassa olevat tuotannolliset mikro- ja pk-yritykset savat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen toimintansa kehittämiseen.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin aktivointi (PKV-X)

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy,  Oulun yliopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 34 834 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 49 762 €
Hankkeen kesto: 1.10.2016 - 28.2.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on aktivoida potentiaaliset koulutusviennistä kiinnostuneet oppilaitokset verkostoitumaan Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä avaamaan yhteistyötä koulutusviennin saralla yritysten kanssa. Yritysten, oppilaitosten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä muiden julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöllä olisi mahdollista kehittää vaikuttavuutta ja synnyttää kasvua alueen koulutusvientiin.  Koulutusviennin kasvun käynnistyminen vaatii alueellisen aktivoinnin ja verkoistuitumisen lisäksi koordinointitoimenpiteitä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, joiden toteuttamisen OAMK käynnistää tällä hankkeella.


Hankkeen nimi:
Kasvintuotantoa kaivoksessa

Hakija: Luonnonvarakeskus
Toteutusalue: Pyhäjärvi, Oulu, Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Myönnetty rahoitus: 47 600 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 68 000 €
Hankkeen kesto: 1.10.2016 - 30.9.2018

Hankkeen kuvaus: Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa maanalaisessa kaivosympäristössä, hydroponisella tuotantoteknologialla kasveja ja kasviperäisiä raaka-aineita joko yritysten jatkojalostusprosessiin ja/tai niiden uudenlaiseen tuotteistamiseen. Ylaistavoitteena on (yhdistettynä Pyhäjärven Kehitys Oy:n hakemaan EAKR-hankkeeseen 301121) saada Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan päättymisvaiheeseen uuden liiketoiminnan kehittymistä sekä aluetavoitteellisesti työllisyyttä. Lisäksi yleistavoitteena ja lähtökohtana on kehittää kansainvälistyvää ja laaja-alaista elinkeinotoimintaa kasvien kaivostuotantoon.

Hankkeen nimi:
YKS Yhteiskampus
(Kasvusopimuksen mukainen hanke)

Hakija: Oulun yliopisto

Toteutusalue: Oulu

Myönnetty rahoitus: 236 665 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 490 000 €
Hankkeen kesto: 1.6.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena on Linnanmaan kampukselle muodostuvan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteiskampuksen visio-ja kehittämistyö. Oulun Linnanmaalla suunnitellaan ja rakennetaan parhaillaan
Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle yhteistä kampusta. Sen on määrä valmistua vuonna 2020, jolloin valtaosa Oulun ammattikorkeakoulun toiminnasta muuttaa Linnanmaalle. Tässä hankkeessa keskitytään Linnanmaan kampusalueen imagomarkkinointiin

sekä yritysyhteistyötoimintojen kehittämiseen ja edistämiseen sekä suunnitellaan rajapintoihin tukeutuva teknologia-alusta.

Hankkeen nimi:

Ekosysteemin innovaatioprosessin ja ideanhallintatyökalun käyttöönotto
(Kasvusopimuksen mukainen hanke)

Hakija: Oulun kaupunki
Toteutusalue: Oulu
Myönnetty rahoitus: 17 500 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 35 000 €
Hankkeen kesto: 1.5.2018 - 30.4.2019

Hankekuvaus :
Hankkeessa kehitetään OIA:n OuluHealth- ja Ketterä kaupallistaminen -toimijoiden yhteinen, tehokkaasti eri sidosryhmiä osallistava innovaatioprosessi sekä otetaan käyttöön toimijoiden yhteinen ideanhallintatyökalu. Yhteisen innovaatioprosessin kehittämisellä halutaan tehostaa ekosysteemien osaamisten ja innovaatiotoimintojen hyödyntämistä ja parantaa ekosysteemin toimijoiden osaamista ja yhteistoimintaa kaupallistamisen ja kasvun sekä terveydenhuollon tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämisessä. Yhteisen ideanhallintatyökalun käyttöönoton kautta tavoitellaan järjestelmällisempää kehittämistarpeiden ja ideoiden käsittelyä, niiden arviointia, ohjausta ja seurantaa aina ideasta käyttöönottoon, y-tunnukseen tai markkinoilla olevaan tuotteeseen saakka.

Hankkeen nimi:
Cross-border cooperation on innovation - A joint taskforce - Preparatory Work
(Kasvusopimuksen mukainen hanke)

Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusalue: Suomi, Oulu, Rovaniemi ja Kemi-Tornio, Ruotsi: Luleå, Umeå, ja Skellefteå, Norja: Tromssa ja Alta
Myönnetty rahoitus: 16 334 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 32 668 €
Hankkeen kesto: 1.6.2018 - 31.12.2018

Hankekuvaus:
Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää rajat ylittävien innovaatio- ja liiketoimintaympäristöjen kehittämistä. Ensin hankkeessa kartoitetaan mm. olemassaolevat ekosysteemit, toimijat toteutusalueella. Toiseksi valmistellaan raportti, jossa on potententiaaliset yhteistyön alat, sekä suositukset kuinka kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä voisi laajemmin vahvistaa Pohjois-Ruotsin, - Suomen ja -Norjan alueella.

Hankkeen nimi:
Alustojen tuotteistaminen -hanke (ALUT)
(Kasvusopimuksen mukainen hanke)

Hakija: Oulun kaupunki/Business Oulu
Toteutusalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 89 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 178 000 €
Hankkeen kesto: 14.11.2017 - 31.12.2018

Hankekuvaus :
Oulun innovaatioallianssin (OIA) julkisten toimijoiden piiriin on viime vuosina syntynyt erilaisia innvaatio-, laboratorio- ja palvelutoimintoja ja -alustoja. Joidenkin alustojen on tarkoitus toimia kaupallisena palveluna yrityksille ja muille organisaatioille, joidenkin sisäisenä palveluna omistajaorganisaatioille ja joidenkin innovatiivisena toimintamallina alueyhteisölle. Useimpien alustojen kohdalla niiden tuotteistaminen on ollut vaatimatonta tai edelleen kesken. Hankkeen tavoitteena on auttaa julkisia alustaorganisaatioita tuotteistamaan ja tuomaan esille tarjoamansa sekä koota alustat ja palvelut selkeiksi kokonaisuuksiksi olemassa oleviin portaaleihin osana alueen kokonaistarjoamaa yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeen tuloksena alueen julkisia alustoja on tuotteistettu, joko kaupalliseksi tai sisäiseksi palveluksi, tai konkreettiseksi toimintamalliksi. Tarjonta on selkeästi löydettävissä olemassa olevien portaalien palvelukokonaisuuksista. Alustojen palvelut ovat helposti ostettavia, myytäviä ja tuotettavia.

Hankkeen nimi:
Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen
(Kasvusopimuksen mukainen hanke)


Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu
Osatoteuttajat: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 360 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 720 000 €
Hankkeen kesto: 1.7.2016-30.6.2017

Hankekuvaus : Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen ja kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämiseksi. Oulun kaupunki on sopinut valtion kanssa kaupunkikohtaisen kasvusopimuksen, jossa lisäksi on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto sekä Oulun Innovaatioallianssin osapuolet: Oulun Yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT Oy, Technopolis Oyj ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtion ja Oulun kaupungin välistä kasvusopimusta 2016-2018, jonka sisältönä on Oulun innovaatioallianssin viiden ekosysteemin vauhdittaminen tavoitteensa mukaiseen toimintaan. Ekosysteemit ovat OuluHealth, Teollisuus2016, ICT ja digitalisaatio, Ketterä kaupallistaminen ja Vetovoimainen Pohjoinen kaupunki.

Ekosysteemikohtaiset toiminnan teemat ovat seuraavat:

OuluHealth
1.      Yksilölähtöisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2.      Tehokkaat ja vaikuttavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut
3.      Maailman älykkäin yliopistosairaala

Teollisuus 2026
1.      Korkean arvonlisän biotaloustuotteet
2.      Vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju
3.      Energian ja ympäristön resurssitehokkuus

ICT ja digitalisaatio
1.      Syntyvien ja potentiaalkisesti merkittävien klustereiden tukeminen: rahoitusalan digitaaliset palvelut ja ratkaisut sekä SOTE:n digitalisaatio
2.      Osaamis- ja yritysverkostojen ja ekosysteemien muodostumisen tukeminen
3.      ICT- ja digitalisaatio-yritysten ja osaajien tuominen tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden (sote-ala, kuluttajat, pankit, valmistava teollisuus) ja muiden teknologiaosaajien (liiketoiminta, palvelumuotoilu, lääketiede) kanssa

Ketterä kaupallistaminen
1.      Tilannekuvan tarkentaminen
2.      Koordinaatio:ekosysteemien päätoimijoiden yhteisvalmistelu
3.      Nopeat toimet, mm. myyntiosaamisen kehittämissuunnitelma, tutkimusinfrastruktuurin avaaminen yritystoimijoille ja kaupallistamisen sisällyttäminen kehittämishankkeisiin

Vetovoimainen Pohjoinen kaupunki
1.      Vetovoimaisuuden kehittäminen
2.      Älykkään kaupungin (roadmap 2020) ympäristöjen tuotteistaminen ja kehittäminen

Yhteiset tavoitteet ovat seuraavat:
1.      Innovaatioalustojen ja labs-toiminnan kehittäminen
2.      Yritysten tarpeiden tunnistaminen, tutkimustulosten hyödyntäminen yrityksissä ja tutkimustulosten kaupallistaminen
3.      Myynti-, asiakas- ja markkinaosaamisen lisääminen
4.      Yritysten törmäyttäminen, verkostoituminen kansainvälisesti
5.      OIA Ekosysteemin ylösajoon liittyvät tehtävät, uusien alkujen nostot

Lisäksi  AIKO  rahoituksella  toteutetaan ekosysteemeihin liittyviä tarvittavia esiselvityksiä ja valmisteluhankkeita.