Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenteen analyysi ja ennakointi
 
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa maakunnan suurimpien yksityisten työnantajien tilanteesta kunnittain, seutukuntien elinkeinorakenteesta ja tärkeimpien yksityisten työllistäjien tulevaisuuden kuvasta. Tietoa hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa, aluekehittämisen painopistevalintojen strategisessa valmistelussa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennemuutosten ennakoinnissa.

Hankkeen tuloksena saadaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- ja työllisyysrakenne –selvitys. Se tukee kuntia elinkeino- ja työllisyyspolitiikan tavoitteiden suuntaamisessa. Selvitys on yhteydessä ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan malliin (ERM), jossa kunnat tunnistavat ennakoivasti rakennemuutoksen riskejä ja varautuvat niihin elinkeinopolitiikan keinoin. Kuntien kykyä sopeutua muutostilanteisiin ja selviytyä niistä pyritään vahvistamaan. Aluetalouksiin kohdistuvien muutosten ennakointi ja ymmärtäminen auttavat kehittämistoimenpiteiden oikeaa ja ennakoivaa suuntaamista maakunnan eri alueilla.  Ennakoivan rakennemuutoksen toimilla vauhditetaan alueilla nopeita ja kokeiluluonteisia uusia elinkeinorakennetta uudistavia toimenpiteitä.

Hanketta varten perustettiin projekti, joka alkoi  13.4.2015 ja päättyi 13.11.2015. Hankkeelle on myönnetty rahoitus maakunnan kehittämisrahasta. Muusta rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Suunnittelijana projektissa toimi KTL Mikko Viitanen, puh. 040 6854034.

Lisätietoja projektista antavat tarvittaessa:

Kehitysjohtaja Tiina Rajala gsm +358 40 685 4033

Erityisasiantuntija Päivi Keisanen gsm 050 431 0605

Sähköposti on kaikille muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi.