Suomen Barents-yhteistyon koordinaatio
 
Hankkeella tehostetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen toimijoiden toimintaa pohjoisilla lähialueilla. Tavoitteena on hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan Barents puheenjohtajuuskauden mukanaan tuomia yhteyksiä Venäjälle ja muille Barentsin alueille, sekä näiden yhteyksien ottaminen tehokkaaseen käyttöön. Erityisesti tiiviit yhteydet Venäjän alueisiin on keskeistä elinkeino- ja kehittämishankkeiden onnistumiselle. Lisäksi hankkeen avulla varmistetaan Barentsin elinkeinopainotteisen strategian toteutusta tiiviissä yhteydessä perustettavaan Barents keskukseen.
Suomen Barentsyhteistyön koordinaatio, Business-kumppanuutta Barents-maiden kesken


Lisätiedot:
Barents-koordinaattori Roman Gokkoev 040-539 2133 tai sähköpostitse.

(Liiton sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)