PPBIO -Kohti kestävää taloutta
 

PPBIO –Kohti kestävää taloutta
vie Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategian käytäntöön

Tausta

Alueellisen biotalouden kasvu on paljolti kiinni yritysten panostuksista ja niitä tukevasta tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta. Kasvuun tarvitaan investointeja, mutta myös uusia innovaatioita ja monialaista osaamista. Biotalouden eri arvoketjuissa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia mm. korkean lisäarvon biotuotteisiin. Teollisen mittakaavan prosesseissa sivuvirrat voivat tarjota uutta, kannattavaa liiketoimintaa pk-sektorin yrityksille.

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala ja biotalouden toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti. Maakunnassa ja sen lähialueilla on vireillä suuria biotaloushankkeita sekä biojalostuksen raaka-ainepohjan muutoksia. Samalla tutkimustiedon lisääntyminen ja uudet innovaatiot avaavat uusia jalostusmahdollisuuksia ja edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

Tavoitteet ja toimenpiteet

PPBIO tekee alueen biotalouden kehittämisstrategian ja siihen liittyvät mahdollisuudet tunnetuksi yrityksille ja muille toimijoille.

PPBIO toimii yhdistävänä tekijänä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Työkaluina ovat avaintoimijoiden tiivis yhteistyömuoto, pk-yritysten tukeminen mm. hankehakuihin sekä biotalousriihet. Yrityssymbioosien muodostumista tuetaan avoimella innovaatioympäristöllä ja hanketoiminnalla.

Kokonaisuudessaan PPBIO edistää biotalouden verkostojen muodostumista ja uuden liiketoiminnan edellytyksiä laajasti koko maakunnassa. Maakunnallinen biotalousverkosto linkitetään alan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi hankkeessa käsitellään biotalousstrategian 2014 uudelleen suuntaaminen.

Hankkeen kesto: 01.05.2016 - 30.08.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti: 385 080 euroa

Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ja CEE/Oulun yliopisto.

Tapahtumat ja tulokset


Lisätiedot

 Projektipäällikkö Ritva Isomäki
P. +358 (0)40 685 4026

(sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


Seuraa hanketta: