Kohti modernia elintarviketaloutta
 
Kohti modernia elintarviketaloutta -hankkeen tuloksena saadaan uusi Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia.

Hankkeessa tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketaloudelle uusia alaa vauhdittavia kehityskulkuja sekä tehdään selvitys alueen elintarviketalouden kilpailukyvyn strategisesta asemasta ja määritetään alan kehitystavoitteet tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä maakunnan elintarvikealan yrittäjien sekä muiden sidosryhmätoimijoiden kanssa.

Pohjois-Pohjanmaalla elintarviketeollisuus on merkittävä toimiala. Sekä tuotannon arvolla mitattuna että liikevaihdon ja henkilöstömäärän kautta tarkasteltuna kyseessä on alueen kolmanneksi suurin teollisuudenala. Vaikka ala on pienyritysvaltainen, ovat yritykset merkittäviä työllistäjiä toimipaikkakunnillaan. Lisäksi elintarviketeollisuudella on merkittävä välillinen ja sesonkiaikojen kautta syntyvä työllistämisvaikutus. Useat mittavat muutostrendit, kuten teknologinen kehitys, digitalisoituminen sekä suuret ympäristömuutokset tulevat vaikuttamaan alaan merkittävästi tulevina vuosina. Hankkeessa haetaan uusia avauksia sekä vahvaa kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä alueen elintarviketoimijoille.

Hankkeen kesto on 1.9.2016–30.9.2017 ja sille on myönnetty rahoitus maakunnan kehittämisrahasta. Muusta rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Projektipäällikkönä toimi FM Maarit Vuorela.

Lisätietoa antavat tarvittaessa:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala, 040 685 4033
Kehityspäällikkö Heikki Ojala, 050 433 3951

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi