NSPA/OECD tutkimushanke 2015-2016
 
Vuosina 2015-2016 Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu NSPA-verkoston OECD-tutkimukseen, jolla rakennetaan pohjaa EU:n seuraavan ohjelmakauden edunvalvonnalle. 14 alueen tilaaman ja OECD:n yhteistyössä alueiden kanssa tuottaman tutkimusraportin on määrä valmistua vuoden 2016 lopulla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia käytäntöjä ja näkökulmia NSPA -alueille ominaisiin haasteisiin ja kääntää ne mahdollisuuksiksi. Haasteita ovat tällä hetkellä etenkin harva-asutus, yksityisten investointien vähyys, väestön ikääntyminen, pitkät välimatkat ja arktiset olosuhteet.

Euroopan komission kanssa käytävän vuoropuhelun avulla on tarkoitus korostaa harvaan asuttujen alueiden ominaispiirteitä ja varmistaa alueille korvamerkityn erityistuen jatkuminen myös tulevalla vuonna 2021 alkavalla EU-ohjelmakaudella.

Kyselyiden kautta tehtävän pohjaselvityksen jälkeen NSPA-alueen edustajat jatkavat yhteistyötä kesäkuussa 2015 järjestäen paikallistapaamisia yhdessä OECD:n kanssa. OECD vierailee ensimmäisen tutkimuskierroksen aikana Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla haastatellen keskeisimpiä henkilöitä, liike-elämän, teollisuuden, paikallishallinnon, politiikan ja erityisosaamisen piiristä. Myöhemmin vastaavat kierrokset toteutetaan myös tutkimukseen osallistuvilla alueilla Ruotsissa ja Norjassa.

Pohjois-Pohjanmaalla tutkimushankkeeseen osallistuu maakuntaliiton lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja luottamushenkilöt.

Lisätiedot: kv-päällikkö Roman Gokkoev, puhelin 040 539 2133 tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Lisätiedot NSPA-verkostosta: http://www.nspa-network.eu/