EU-rahoituksen hakeminen
 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 27.2.2019 sähköisesti EURA2014-järjestelmään:  www.eura2014.fi
Hakemuksen täyttämiseen tarvitaan verohallinnon Katso -tunnisteet. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta  http://vero.fi/katso

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukset käsitellään Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (silloin kun hakemuksen julkinen rahoitus yli 400.000 euroa).

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa  "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelmassa. Tällä hakukierroksella etusijalla ovat vähähiilisyyttä edistävät hankkeet.

Lisätietoa vähähiilisyydestä rakennerahastohankkeissa löytyy Rakennerahastot -nettisivuilta osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Pohjois-Pohjanmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea ensisijaisesti kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt. Yritysten liiketoiminnan kehittämistä Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)