EU koulutus ja materiaalit
 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Pohjois-Pohjanmaan rahoitus
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopisteet
Kehitysjohtaja Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat:
Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kalevi Seppänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Yritysten kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut
Anne Pulkkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
   
Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Europpan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet 2014-2020 ja valtakunnalliset teemat (ESR)
Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Hankkeiden tukikelpoisuus, kustannusmallit, hakukäytännöt, EURA 2014 -tietojärjestelmä ja viestintä 
Aki Lappalainen (6.5.2014 päivittetty)
Riikka Hanni/Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste