Hyvä EU-hanke
 

InnoHiili on Hyvä EU-hanke Pohjois-Pohjanmaalla –sarjan ensimmäisen osan tähti

EU-rahoitteisen toiminnan esittelemiseksi on aloitettu uusi sähköinen esitesarja. Sarjan ensimmäinen osa esittelee Innovatiiviset vähähiiliset palvelut – InnoHiili –hankkeen, joka on EAKR-rahoitteinen vähähiilisyyttä edistävä hanke Iissä.

InnoHiili esite.

Jatkossa esitellään erilaisia Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta rahoitettuja EU-osarahoitteisia hankkeita. Näihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahaston kehittämishankkeet ja yritystukihankkeet, Euroopan sosiaalirahaston hankkeet sekä Euroopan maaseuturahaston kehittämishankkeet ja maaseudun yritystukihankkeet.