Säädökset ja ohjeet
 

Suomen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) muuttamisesta 140/2015

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) muuttamisesta 141/2015

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
MUISTIO asetuksesta 356/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
MUISTIO asetuksesta 357/2014

Valtioneuvoston asetusrakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
MUISTIO asetuksesta 358/2014

Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta ja sen tukialueista 44/2007
Laki julkisista hankinnoista 348/2007

Asetus julkisista hankinnoista 614/2007

Valtionavustuslaki 688/2001

Hallintolaki 434/2003

Laki valtion talousarviosta 423/2007

Kirjanpitolaki 1336/1997

Kirjanpitoasetus 1339/1997

Komission asetukset

Yleisasetus 1303/2013
EAKR-asetus 1301/2013
Euroopan alueellisen yhteistyönyhtymä (EAYY) asetus 1082/2006
Komission täytäntöönpanoasetus EY 1828/2006

Ohjeita ohjelmakaudelle 2014-2020

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri 13.6.2018
- Yhteishanke 25.5.2018
- Flat rate 15 %, 20.2.2017
- Flat rate 24 %, 20.2.2017
- Kertakorvaus - Lump sum, 8.7.2014
- Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli, 20.4.2017

Viestintäohje rakennerahastohankkeille