Esimerkkejä vaikuttavista EAKR-hankkeista - Exemplary ERDF projects
 

 STEMMA - Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin
Suomeksi

STEMMA - Investment into high resolution imaging and material analysis
In English

 

Oulu Mini ng School
Suomeksi

Oulu Mining School
In English

 Auto2020 - Nykytekniikan oppimisympäristö rakentaminen
Suomeksi

Auto 2020 - Constructing a modern learning environment for vehicle technology
In English

 Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteidenkäsittelyn kehittäminen
Suomeksi

Developing production methods for rapid diagnostics and sample handling
In English

Kansa invälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen
Suomeksi

Gateway to Kuusamo Lapland
In English

 InnoHiili- Innovatiiviset vähähiiliset palvelut
Suomeksi

InnoHiili - Innovative Low-Carbon Public Services
In English

 Venture Now
Suomeksi

Venture Now
In English