Pohjois-Pohjanmaa kasvun käytävänä
 

Pohjois-Pohjanmaa kasvun käytävänä hanke perustuu tarpeeseen luoda vaikuttavampaa maakunnan edunvalvontatyötä. Hankkeessa luodaan ja tuotetaan konkreettisia työvälineitä,  jolla alueen edunvalvontaa ja vetovoimaa sekä tietoisuutta maakunnan tarjoamista mahdollisuuksista voidaan lisätä. Hanke tukee myös Itä- ja Pohjois-Suomen Euroopan komission pilottihanketta Elinkeinot murroksessa (ELMO- hanke) sekä muita maakunnan toimijoiden erirahoitteiseisia hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeessa Pohjois-Pohjanmaa, kasvun käytävä tuotetaan aineisto, jolla tuetaan maakunnan isoja kehitysprosesseja. Ammattimaisesti ja nykytekniikalla tuotettua digitaalista aineistoa ei ole olemassa ja sen käyttäjinä voivat toimia kaikki maakunnan toimijat ja sitä voidaan kohdentaa ja käyttää sekä kansallisesti, että kansainvälisesti eri foorumeilla.

Maakunnan saavutettavuus (TNT-T), saavutettavuus maitse, meritse, lentoteitse sekä digitaalisesti, että virtuaalisesti.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vahvistaminen, tunnettavuuden sekä verkostojen  lisääminen merkittävänä kasvualueena teollisuuden, logistiikan, kaupan ja osaamisen sekä työvoiman saatavuuden näkökulmasta viestinnän keinoin.

Maakunnan luonnonvarojen ml. energiantuotanto ja elintarvikkeet ja kulttuurin ja niitä tukevien innovaatioiden tunnettavuus ja tiedostaminen on osa maakunnan kasvu- ja elinvoimaa.

Aineiston tuottaminen ja koostaminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä, mutta viestinnän ammattilaisten käyttämistä apuna digitaalisen materiaalin tuottamisessa.

Tässä hankkeessa etsitään ja osittain luodaan  ne maakunnan vaikuttamisen keinot, joilla voidaan luoda yhteinen kuva maakunnan mahdollisuuksista jo olemassa olevien ja tehtyjen toimenpiteiden sekä  tulevaisuuden mahdollisuuksien, ennakoivien toimenpiteiden kautta. Hankkeeseen liittyy maakuntaliiton meneillään olevia prosesseja (ÄES päivityksen aloitus , Liikennesuunnittelu, Energia- ja ilmastostrategia, koulutusvienti)  sekä suunnitteilla olevia uusia kokeiluja (ELMO-pilotti, Kohti modernia elintarviketaloutta jalkautustoimenpiteet, kansainvälisyys ja siihen liittyvät uudistavat toimenpiteet.)

Kesto:  1.1.2019-30.4.2019
Budjetti: 35 700€, AIKO rahoitus
Hallinoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Rajala puh 040 685 4033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
Kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä puh 040 685 4040 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi