Elinkeinot murroksessa
 

Pohjois-Pohjanmaa mukana Elinkeinot murroksessa -pilotissa yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo valittiin mukaan vuonna 2018 alkaneeseen Euroopan komission pilottiin, ´Regions in Industrial Transition´. Suomeksi kutsumme pilottia nimellä Elinkeinot murroksessa, tuttavallisesti ELMO-pilotti. Pilottiin valittiin IP -alueen lisäksi Hauts-de-France (Ranska), Pohjois- ja Keski-Ruotsi (Ruotsi), Piemonte (Italia), Saxony (Saksa), Suur-Manchesterin alue (Iso-Britannia), Cantabria (Espanja), Centre Val de Loire (Ranska), Grand Est (Ranska), Wallonia (Belgia), sekä maat Liettua ja Slovenia.

Pilotissa osallistuttiin useisiin OECD:n järjestämiin työpajoihin, joiden tavoitteena oli oppia hyviä käytänteitä mm. tulevaisuuden työpaikkoihin valmistautumiseen, innovaatioiden syntyyn, ennakointiin, siirtymiseen vähähiiliseen energiatalouteen, yrittäjyyden lisäämiseen sekä maaseutujen ja kaupunkien välisen kuilun kaventamiseen. ELMO -pilotista syntyi komission älykkään erikoistumisen asiantuntijoiden avustuksella Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Vuonna 2019 käynnistetään strategian toimeenpano Lapin liiton vetämällä EAKR -hankkeella. Strategian keskiössä on IP -alueen klusteritoiminnan rakentaminen ja vahvistaminen ja yhdessä kansainvälistyminen ja verkostoituminen. Strategian toimeenpanoa tuetaan ylimaakunnallisilla kehityshankkeilla.

European Observatory for Clusters and Industrial Change (EOCIC) on kirjoittanut raportin Summary Report on lessons learnt from fostering modern Cluster Policy in regions in industrial transition pilottiin osallistuneiden alueiden klusterikehityksestä.

Pohjois-Pohjanmaan osalta ELMO:n koordinaatio sisältyy vuosina 2019-2020 hankkeeseen  Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. 040 6854 053