Pohjois- Pohjanmaan elintarviketalous Euroopan älykkään erikoistumisen alustalle
 

Pohjois- Pohjanmaan elintarviketalous Euroopan älykkään erikoistumisen alustalle- hankkeessa on tavoitteena

1. Viedä ja toteuttaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton Kohti modernia elintarviketaloutta strategia elintarviketoimijoiden käyttöön ja hyödynnettäväksi
2. Valmistella liittyminen Euroopan älykkään erikoistumisen S3 Agrifood alustalle hyödyntäen mm. modernia viestintää sekä alueen TKI- osaamista ja elinkeinoelämää
3. Hyödyntää maakunnan älykkään erikoistumisen ICT teknologiaa ja tuottaa lisäarvoa alueen elintarviketurvallisuudelle poikkileikkaavasti
4. Lisätä maakunnan elintarvikealan vientiä ja kasvattaa liiketoimintaa

Pohjois-Pohjanmaa liittyminen Euroopan Unionin S3 Agrifood-yhteistyöverkostoon valmistelutyö vaatii selkeästi esiselvitystyötä, jonka tulee olla sekä innovatiivista, että kokeilevaa, jotta löytyy lisäarvo eurooppalaiselle elintarviketoimijoille tarjottavaksi S3 verkostoon. Maakunnan toiminta S3 Agrifood-yhteistyöverkostossa liitetään osaksi maakunnan jo olemassa olevaa älykkään erikoistumisen strategiaa. Selvitystyö maakunnan liittämiseksi aloitettiin marraskuun lopussa 2018 ja hanke verkostoon liittymiseksi päättyy huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan kärki on ICT-osaamisessa. Maakunta haluaa tuoda verkostossa esille ennen kaikkea digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia euroalueen elintarviketeollisuudelle ja rajat ylittävälle kaupankäynnille.

Kesto: 1.10.2018 -30.4.2019
Budjetti: 39 960€, AIKO rahoitus
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Tiina Rajala puh. +358 (0)40 685 4033 tai sähköpostitse
Projektipäällikkö Juuso Käkelä puh. +358 (0)40 685 4034 tai sähköpostitse

(Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)