Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälistymisen kehittäminen
 

Älykäs erikoistuminen nojautuu alueella olemassa olevaan kansainvälisen tason osaamisen nostamiseen, yrityskantaan, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja rakennemuutokseen vastaamisessa. Älykäs erikoistuminen on osa EU:n innovaatiopolitiikkaa. Älykkään erikoistumisen strategiat vaikuttavat Euroopan rakenne- ja investointirahoitusten kohdentamiseen.

EU:n laajuisen älykkään erikoistumisen temaattiset verkostot rakentavat yhteistyötä, johon Pohjois-Pohjanmaa ja sen toimijat halutaan mukaan. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on määritelty toimialat, joiden verkostoihin ja rahoitusmahdollisuuksiin halutaan avata ovia, näitä ovat mm. ICT ja ohjelmistoala, terästeollisuus ja puutuotteiden jatkojalostaminen, puhtaat ratkaisut (ml. vähähiilinen energia) sekä terveys- ja hyvinvointiala. Nykyisellä älykkään erikoistumisen S3-platformilla on maakunnan osaamisen kannalta keskeisiä temaattisia verkostoja esimerkiksi terveysteknologiaan, kyberturvallisuuteen sekä elintarvike- ja biotalouteen liittyen. Temaattisista verkostoista puuttuu tällä hetkellä Euroopalle tärkeitä teemoja, joissa Pohjois-Pohjanmaalla on merkittävää osaamista, kuten langaton tietoliikenneteknologia.

EAKR-rahoitteisessa hankkeessa päivitetään Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa kansainvälistyvän toimintaympäristön näkökulmasta, sekä käydä läpi ne Euroopan Unionin tarjoamat älykkään erikoistumisen S3-platformit, klusteriorganisaatiot ja verkostot, joihin liittyminen tuottaa alueelle ja sen toimijoille hyötyä ja auttavat alueen innovaatiotoiminnan edelleen kehittämisessä. Välillinen tavoite on vaikuttaa suoraan EU:sta haettavan rahoituksen määrään maakunnassa. Hankkeessa selvitetään lisäksi, miten EU-tason verkostot voidaan yhdistää alueen yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

EU:n komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan teollisen muutoksen alueiden pilottiin (Industrial transition). Kaikkiaan pilottiin osallistuu 10 eri aluetta ja kaksi valtiota. Pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka komissio esitti v. 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset kehittävät aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen elinkeinojen uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen luonnonvarojen älykäs hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi. EU-tason arvoverkkoihin ja tavoitteisiin kytkeytyminen on keskeistä. Vuoden 2018 loppuun mennessä laaditaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen strategia ja työsuunnitelma ao. teemoihin. Kehittämisen kohteeksi valitaan konkreettisia elinkeinoklustereita ja arvoverkkoja. Tässä hankkeessa hoidetaan pilotissa syntyvän strategian toimeenpanoa alueellisella ja eurooppalaisella tasolla.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. +358 40 6854 053