POP muutoksen tuki
 

  


Tausta

Maakunta- ja sote-uudistus on suuri toteutettava hallinnon ja toimintatapojen uudistus, joka tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä osa julkisten organisaatioiden toimista siirtyvät maakuntien pohjalle muodostettaville itsehallintoalueille eli maakunnille 1.1.2021 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksen tavoitteena on lisäksi kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Uudistus tarkoittaa myös sitä, että maakunnat yhtiöittävät markkinaehtoisesti sosiaali- ja terveyspalvelunsa ja valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen yksityisiä ja julkisia tuottajia koskevat mahdollisimman yhtenäiset periaatteet. Uudistus vaikuttaa näin julkisiin palveluihin liittyvän työn luonteen muuttumiseen, kun työ siirrytään tekemään kilpailutilanteessa markkinoilla. Julkisten palveluiden kilpailukykyä tuleekin parantaa, toimintatapoja tehostaa ja asiakaspalvelua kehittää, jotta pystytään vastaamaan ympäristön tarpeisiin sekä kilpailemaan yksityisten palveluntuottajien rinnalla. Näiden asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät myös taitavaa muutosjohtajuutta ja henkilöstön mukana olemista prosessissa. Hallitulla muutoksen johtamisella, osaamisen kehittämisellä ja henkilöstön osallistumisella muutosprosessiin voidaan vähentää isoon muutokseen liittyviä kustannuksia, parantaa innovatiivisuutta ja lisätä tuottavuutta. Hallitulla muutoksen johtamisella tuetaan lisäksi henkilöstön työhyvinvointia ja edistetään henkilöstön valmiuksia siirtyä työskentelemään uuteen maakuntaan.


Tavoitteet

POP muutoksen tuki -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajankohtaista sekä yhtenäistä tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen lähtökohdista, muutoksen tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hankkeen toimesta järjestetään muutostilannetta tukevia koulutuksia, joiden avulla edistetään hallitumman muutoksen läpiviemistä, kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään valmiutta siirtyä uuteen maakuntaan. Koulutuksen sisällöt rakentuvat kohdeorganisaatioiden tarpeista lähtien ja koulutusten aihepiirejä mm. ovat:

  • Muutosvalmius ja osallisuus muutosprosessissa (kilpailukyvyn parantaminen, kustannustietoisuus, tuottavuus ja ennakointi)
  • Asiakaskokemuksen luominen ja palveluohjaus (luovuus ja rohkeus uusien toimintamallien sekä sähköisten toimintatapojen kehittämistyössä)
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Viestintä ja vuorovaikutus muutostilanteessa
  • Verkostojen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen


Toteutusaika ja rahoitus

POP muutoksen tuki -hankkeen toteutusaika on 1.10.2017 - 31.7.2019. Rahoitus koostuu ESR-rahoituksesta sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin että Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusosuuksista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 300 000 euroa ja hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Tulevat koulutukset ja valmennukset

Hankkeen järjestämät koulutukset, valmennukset ja muut tapahtumat löytyvät POPmaakunnan sivuilta.Yhteystiedot

Maria Puotiniemi
Projektikoordinaattori / Project Coordinator
+358 40 685 4049
maria.puotiniemi@pohjois-pohjanmaa.fi


POP muutoksen tuki Hankesuunnitelma