Muita rahoituslähteitä
 
TEKES:in käynnissä olevat ohjelmat

5thGear 2014–2019
Ohjelma tähtää uuden sukupolven langattoman tietoliikenteen haasteiden ratkomiseen, uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja Suomen nostamiseen kansainvälisten investointien kärkikohteeksi.

Arktiset meret 2014–2017
Ohjelman päätavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

BEAM – Business with Impact 2015–2019
Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma kehitysmaihin suuntautuvan innovaatio- ja liiketoiminnan edistämiseksi.

BioIT – Biologisen tiedon hallinta 2013–2014
Ohjelmassa kehitetään bioalan pk-yritysten liiketoimintaa ja saatetaan bio- ja ICT-alojen toimijoita yhteen kokonaan uusien teollisuudenalojen ja liiketoimintamallien luomiseksi.

EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät 2011–2015
Ohjelma edistää sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä.

Fiiliksestä fyrkkaa – Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018
Ohjelman missiona on auttaa Suomessa toimivia yrityksiä tunnistamaan aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet ja hyödyntämään niitä kilpailuedun lähteenä.

Fiksu kaupunki 2013–2017
Tavoitteena on kehittää Suomesta edelläkävijä toimivissa arjen palveluissa ja teknologioissa.

Green Growth – Tie kestävään talouteen 2011–2015
Ohjelman tavoitteena on tunnistaa uusia potentiaalisia kestävän talouden liiketoiminnan kasvualueita, jotka perustuvat olennaisesti alhaisempaan energian ja kestävään luonnonvarojen käyttöön.

Green Mining – Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011–2016
Ohjelman päätavoitteena on nostaa Suomi ekotehokkaan mineraaliteollisuuden globaaliksi edelläkävijäksi.

Huippuostajat 2013–2016
Tavoitteena on vaikuttaa kysyntälähtöisten innovaatioiden syntymiseen ja markkinoiden uudistumiseen.

INKA – Innovatiiviset kaupungit 2014–2020
Tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008–2015
Ohjelman visiona ovat innovaatiotoiminnan avulla uudistuneet sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet.

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012–2018
Ohjelman visiona on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna 2020. Vision toteutuminen edellyttää radikaaleja muutoksia johtamistavoissa ja uusia työn tekemisen malleja.

Oppimisratkaisut 2011–2015
Kumppanuusohjelmassa yhdistetään yritysten oppimisen ratkaisut, oppiminen kouluissa ja oppilaitoksissa sekä tutkimus, ja näistä kasvatetaan kansainvälistä liiketoimintaa.

Rakennettu ympäristö 2009–2014
Ohjelman lähtökohtana ovat rakennetun ympäristön käyttäjien tarpeet ja niiden asettamat vaatimukset kiinteistö- ja rakennusalalle. Ohjelma kohdistuu erityisesti korjaus- ja infrarakentamiseen.

Skene – Games Refueled 2012–2015
Arvoverkottuneeseen pelinkehitykseen keskittyvän ohjelman tavoitteena on pitää Suomi alan huipulla luomalla tänne kansainvälisesti merkittävä peli- ja viihdeteollisuuden klusteri.

Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous 2014–2019
Ohjelman tavoitteena on uudistaa yritysten liiketoimintaa teollisen internetin keinoin ja kannustaa eri alojen yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön.

Terveyttä biteistä 2014–2018
Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö, jossa syntyy ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä.

Trial – Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö 2011–2014
Ohjelman tavoitteena on varmistaa Suomen asema älykkään verkkoteknologian kehityksen eturintamassa ja kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä.

Yhteisohjelmat
Liikkuminen palveluna yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden kumppaneiden kanssa.

Työsuojelurahasto rahoittaa

työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.