Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaalla
 

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistetty arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Kyseessä on aikaisempien maisemainventointien päivitystyö. Se on osa ympäristöministeriön käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien arviointia. Päivitysinventoinnissa tarkistetaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoima ja selvitetään alueiden nykytila, arvoluokat ja rajaukset.

Inventoinnin pääpaino on maaseudun kulttuurimaisemissa, erityisesti viljelymaisemissa, niihin liittyvässä asutuksessa, vanhassa tiestössä ja kulttuuriperinnössä sekä mahdollisesti jonkin muun alkutuotantoon liittyvän elinkeinon synnyttämissä maisemissa. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset alueet.

Pohjois-Pohjanmaalla työtä ohjaa Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoima, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nykyisin ELY-keskus) esityksestä vuonna 2003 perustettu Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunta. Inventointityöstä vastaa suunnittelija, arkkitehti TkT Kaisa Mäkiniemi Pohjois-Pohjanmaan liitosta.