POSKI 1 ja 2 loppuseminaari 28.4.2015
 

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pohjois-Pohjanmaalla - ensimmäinen ja toinen vaihe

Loppuseminaari 28.4.2015
Tilaisuuden avaus
Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma
Juha Kangaskokko, Elinkeino, liikenne– ja ympäristökeskus

Luonnonsuojelulain huomioon ottaminen maa-aineksen oton suunnittelussa
Tupuna Kovanen, Elinkeino, liikenne– ja ympäristökeskus

Maarakennusalan tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla
INFRA Pohjoinen ry /Esko Perälä

Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta
Maarit Kaakinen, Oulun kaupungin ympäristötoimi
Vesa Ojanperä, Raahen kaupunki

POSKI hankkeiden tutkimusmenetelmät ja tulokset
Olli Breilin, Geologian tutkimuskeskus
Mika Sarkkinen, Suomen ympäristökeskus
Helena Vikstedt, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kiviainestuottajien näkökulma POSKI -hankkeisiin
Janne Karhu, Morenia Oy