Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia
 
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiassa kuvataan maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen pääpiirteet, toimenpiteet sektorin kehittämiseksi lähivuosina ja energiatalouden kehittämisen pitkän aikavälin suuntaviivat. Energiastrategiassa asetettiin kaksi ylätason päämäärää, joiden tehtävänä on asettaa viitekehys alueen energiatalouden kehittämiselle:
- Energiatoimiala tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä, alueen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja asukkaiden elämänlaatua.
- Kehitys kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää vuoteen 2050 mennessä.

Hyvinvointia energiasta. Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2020 (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:54)

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitteena on leikata maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti 20 % vuoteen 2020 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennystavoitteiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen energiantuotannossa sekä energiatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:51)

Lisätiedot:

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio puhelin 050 345 7047 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)