Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma
 

Kuva: Jorma Luhta

Tiesitkö, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun soilla ja turvemailla

  • pesii 65 muuttohaukkaparia

  • tuotetaan lämpöraaka-aine 100 000 oululaiselle
  • on 17 miljardia kuutiometriä vettä (Oulujärvessä 7 miljardia)
  • on 3 miljardia tonnia hiiltä (turpeessa, CO2:na laskien)
  • on 130 miljoonaa kuutiometriä puuta
  • laiduntaa 30 000 poroa
  • kasvaa 33 rahkasammallajia
  • kerätään vuodessa 500 kg kihokkeja lääkevalmistukseen


Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun länsiosa ovat maan soisimpia alueita. Suot ja turvemaat peittävät maapinta-alasta puolet. Suot ovat monin tavoin läsnä ihmisten elämässä. Soiden lähellä asutaan, niitä käytetään tuotantoon kuten turvetalouteen ja metsätalouteen, soilla retkeillään ja kerätään marjoja. Suot ovat osa maaseutua, mutta myös kaupunkilaiset käyttävät soiden tuotteita. Alueen aapasuoluonto on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sen linnusto on runsas, edustavia soita on varattu luonnonsuojeluun.

Soiden käytöstä on erilaisia näkemyksiä ja toiveita. Jotta lukuisat tarpeet voitaisiin saavuttaa, on Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnistänyt Euroopan maaseuturahaston tuella Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma -hankkeen. Hanke koskee koko laajuudessaan Pohjois-Pohjanmaata ja osin Kainuuta.

Suo-ohjelmalla kootaan tieto soiden merkityksistä ja mahdollisuuksista, samalla muodostetaan näkemys soiden käytöstä tulevaisuudessa. Hankkeesta synstyy perusta kaavoitukselle, ohjelma soiden käytön kehittämiselle ja tietopaketti soista.
 

Hankkeessa selvitetään:

Ekosysteemipalvelut
Aluetalous, porotalous
Turpeen käyttö *
Turvesoiden jälkikäyttö
Soiden metsätalous
Soiden maatalouskäyttö *
Virkistyskäyttö, matkailu *

 Valmistelutyön tekee:

tsäntutkimuslaitos (Metla)
Metla, Oulun yliopisto
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Metla
Metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa
Ostopalvelu
Metla ym.


Hanke koskee koko laajuudessaan Pohjois-Pohjanmaata ja *-merkityiltä osin myös Kainuuta. Kainuussa tehdään myös oma suoselvitys-hanke (Kainuun ELY-keskus).

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma on valmistunut

Vastuullisella soiden käytöllä tunnetuksi kosteikkomaakunnaksi, loppuraportti (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:72) ja Hankkeen yhteenveto


Milloin sinä kävit viimeksi suolla ?