Pohjoiset kylät
 

Pohjoiset Kylät –hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hanke toimii kahden maakunnan alueella Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan.

Hankkeen kesto on 1.1.2011-31.12.2013.

Hankkeessa on viisi päätavoitetta

Ensimmäiseksi hankkeen kautta kartoitetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa näiden kahden maakunnan pienet vesilaitokset, ja suunnitellaan pienten vesilaitosten vetäjille vesi-isännöintikoulutus.

Toinen hankkeessa tehtävä osio on energiaomavaraisuuden kehittäminen kylälähtöisesti. Sitä varten laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä muutaman kylän ja yhden kunnan kanssa niiden omista lähtökohdista.

Kolmas tavoite on kansainvälisyyden edistäminen, jossa kylille etsitään kumppaneita sekä Vienan Karjalasta että Puolasta.

 Neljännessä osiossa kartoitetaan kylien yhdistysten yhteistyötä; millä tavalla kylien eri yhdistykset tekevät/haluavat tehdä yhteistyötä ja tarvitaanko yhteistyön edistämiseen omaa koordinointia.

Viides tavoite on sopimuksellisuuden edistäminen. Sitä edistetään erilaisten seminaarien ja kyläkokousten  kautta käytännöstä lähtevin esimerkein.

Lisätiedot:
Projektikoordinaattori Kaisa Savela, puh: 050-5696330 tai sähköpostitse.

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)