SOTE-hanke 2014-2015
 

Pohjois-Pohjanmaan sote- hankeen tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden kanssa selvittää ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämismalli sekä edistää uusien kustannustehokkaiden palveluprosessien syntymistä alueella.

Palvelujen tuottamiseksi kehitetään nykyistä tehokkaampia sekä alueellisia että keskitettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia huomioiden monimuotoiset tuottamisen tavat. Palvelutuotannossa hyödynnetään teknologisia ratkaisuja.

Hankkeen strategiset tavoitteet:
•    Laadukkaiden palvelujen saatavuus
•    Kustannustehokas palvelurakenne ja -prosessit
•    Osaavan henkilöstön saatavuus

Hankkeen kehittämistavoitteet:
•    Uudet palvelurakenteet (palvelujen järjestäminen ja tuottaminen)
•    Uudet hallinto- ja johtamisrakenteet
•    Teknologiset ratkaisut

Hankkeessa on neljä ajallisesti toisiaan seuraavaa ja osittain päällekkäistä vaihetta:
•    Vaikuttaminen valmisteilla olevaan sote- järjestämislakiin
•    Alueen toimintaympäristön analyysin tekeminen ja kuntakierrokset
•    Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- terveyspalveluiden johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin kehittäminen ja valmistelu
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden ja prosessien uudistaminen

Hankkeen toteuttaminen on sidoksissa valtakunnallisen sote-uudistuksen etenemiseen.

Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankeaika on 1.1.2014- 30.6.2015.

Hankkeen projektijohtajana toimii Riitta Pitkänen.