Tulevaisuus - Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
 

Ennakoinnin merkitys on kasvanut jatkuvasti ja sitä tehdään lähes kaikissa organisaatioissa. Tulevaisuuden ennakointi ei kuitenkaan ole pelkästään yksittäisten toimijoiden tehtävä, koska trendit ja ilmiöt eivät yleensä vaikuta yksittäiseen organisaatioon, vaan laajasti eri puolelle yhteiskuntaa.

Hankkeen tavoitteet ja tulosodotukset

Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi. Hanke jakautuu kahteen eri osioon, joita toteutetaan samanaikaisesti:

1. Maakunnan tulevaisuuteen vaikuttavien trendien ja ilmiöiden ennakoiminen

2. Koulutuksen ja työelämän tarpeiden entistä parempi yhteensovittaminen

Maakunnan tulevaisuuteen vaikuttavien trendien ja ilmiöiden ennakoinnissa toimijajoukko koostuu Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmästä. Ryhmää laajennetaan tarpeen mukaan eri viranomaistoimijoilla, yrityksillä, järjestöillä ja muilla asiantuntijoilla. Koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamisessa ydinryhmän muodostavat rahoitukseen osallistuvat koulutusorganisaatiot.

Hankkeen tuloksena on, että maakunnan ennakointiverkostotyö on nykyistä tiiviimpää ja siitä on muodostunut jatkuva prosessi. Hankkeella tuotetaan tietoa mukana olevien organisaatioiden strategiatyön ja päätöksenteon tueksi. Ennakointitulosten ottaminen mukaan nykyistä paremmin päätöksenteossa toteutetaan hankkeeseen liittyvän verkoston kautta.

Hankkeen toimenpiteet

- ennakointikentän selvittäminen
- ennakointisivuston perustaminen
- keskeiset tietotarpeet ja roolit niiden tuottamiseen
- ennakointityön tiivistäminen ja kehittäminen sekä ennakointiosaamisen kasvattaminen ennakointiverkostoon osallistuvien kesken
- seurannan kehittäminen osana ennakointityötä
- ennakointityöpajatyöskentely
- koulutuksen järjestäjien ennakointiyhteistyön koordinointi
- toiminnan jatkuvuuden ja sujuvuuden varmistaminen

Hankkeen kesto: 1.1.2012 - 30.6.2014

Hankkeen ohjauksen tukena toimii ohjausryhmä, johon on nimetty seuraavat henkilöt:
Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset: Tapani Piirala, varajäsen Eero Lonkila
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Heikki Yli-Olli, varajäsen Hannu Simi
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä: Eeva-Maija Mäntynen, varajäsen Tiina Teittinen
Raahen koulutuskuntayhtymä: Jukka Pekka Ansamaa, varajäsen Kirsti Joki-Tokola
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Juha Levy, varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Mikko Väisänen

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä sekä Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset ry. Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoa:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen puh. 050 3366 524
Hankkeen projektikoordinaattori Harri Hatunen puh. 040 685 4011
Hankkeen projektipäällikkö Ari Näpänkangas puh. 050 433 3950

(Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)