Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet -esiselvitysprojekti
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma (2014) ja Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia (2015) määrittelevät turpeen tuotanto- ja jalostustapojen sekä uusien käyttömuotojen selvittämisen tärkeäksi kohteeksi biotalouden T&K&I – toiminnassa.

Asiaa varten on perustettu esiselvitysprojekti ´Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet´. Projekti on alkanut 17.2.2015 ja päättyy 15.9.2015. Selvitettäviä asioita ovat teknistaloudellisesti lupaavimmat uudet jalostusmahdollisuudet sekä yritysten mielenkiinnon kartoitus. Tuloksena saadaan raportti, jossa arvioidaan mahdollisuudet turpeen käytölle korkealle jalostettuihin tuotteisiin (kemikaalit, materiaalit, polttoaineet), Oulun yliopiston kiinnostus lisätä turvekemian tutkimusta, rahkasammaleen uusiutuvan käytön edellytykset eri toimialoilla sekä turpeen saostumien jalostusmahdollisuudet.

Työtä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa alan yritysten, tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus maakunnan kehittämisrahasta. Muusta rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Selvitysmiehenä projektissa toimi TkT Jouko Arvola.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puh. 050 3457047

Sähköposti on kaikille muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi.

Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia osoitteessa: www.pohjois-pohjanmaa.fi/B77