KAAPO kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa
 

                                                            


Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2017

KAAPO –hankkeessa on mukana 11 kuntaa maakunnastamme; Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Utajärvi, Ylivieska.

KAAPO –hankkeessa edistetään kuntien viranomaisten, liike-elämän toimijoiden sekä asukkaiden tai asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten yhteistyötä, jonka päämääränä on yhteisen taajamaympäristön fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan paikkaperustaista suunnittelua tukeva toimintamalli, joka soveltuu pikkukaupunkien keskustojen ja osakeskustojen toimijalähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia keskustojen/ kylien esitettyjen tavoitteiden pohjalta yrittäjyyspainotteisesti.

Kuntien kehittämissuunnitelmia ohjaa paikallinen työryhmä ja asiantuntijaohjaus tulee Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

       

Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyden lisääminen kuntakeskuksissa tarkastellen keskustojen palveluja, yrittäjien yhteistyötä ja mm. yrityspuistoja. Osatavoitteina on paikkaperusteisuus, energiaomavaraisuus, puurakentaminen ja rakennetun ympäristön eheyttäminen. Hankkeen tuloksena saadaan kuntakohtaisia kehittämissuunnitelmia, jotka voivat olla esimerkiksi keskustojen parantamissuunnitelmia, tieympäristön parantamissuunnitelmia, taajamaympäristön detaljisuunnittelua (aukiot, kalusteet jne…), rakennusten korjaussuunnitelmia, rakennusten kuntoarvioita ja vanhojen rakennusten uuden käyttötarkoituksen tarkastelua yrittäjyyden näkökulmasta tai yrityspuistojen kehittämistä.

Hanke parantaa alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Hankkeen toimintaa ohjaavat läpäisevinä periaatteina kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen, yhteisöllisyys, avoimuus, vuorovaikutteisuus ja osallistuvan suunnittelu periaate.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Kaisa Savela, puhelin 050 569 6330 tai sähköpostitse.

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)