Kaista käyttöön
 
Kaista käyttöön hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä tukee Laajakaista kaikille 2015 – tavoitteen toteutumista Pohjois-Pohjanmaalla. Käytännön toimenpiteinä hanke organisoi ja järjestää kunta- ja kyläkohtaisia tiedotuskampanjoita toimijoille. Perustoimintaa on tiedottamis- ja vaikuttamistyö maakunnan alueella. Myös maaseuturahaston ´kyläverkko´-hankkeiden tukimahdollisuuksista tiedottaminen, sekä niiden syntymistä tukevan tiedon kerääminen ja jakaminen ovat hankkeen toimintatapoja. Hanke myös tiedottaa yrityksille mahdollisuudesta hakea yritystukea yrityskohtaisiin ratkaisuihin ja selvittää vaihtoehtoisia ja/täydentäviä ratkaisuja ongelmallisten alueiden laajakaistaratkaisuihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat, yrittäjät, asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen sidosryhmiä ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, maakuntien aluekehitysviranomaiset ja maaseutukehittäjät, verkko-operaattorit, palveluntarjoajat sekä tietoliikenneverkkoihin ja sähköisiin palveluihin liittyvät hankkeet
Lisätiedot:

Projektipäällikkö Timo Hänninen

puh. 040-685 4027 tai sähköpostitse.

facebook.com/kaistakayttoon

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)