Ajankohtaista
 

Klustereiden kasvu näkyy nyt myös viennissä

30.08.2018 : Ennakointi|Kommentteja (0)

Pohjois-Pohjanmaan klustereiden kasvun hiipumisesta ei ole merkkejä tuoreissa suhdanneaineistoissa. Erityisen positiivinen tilanne on ICT- klusterissa, jonka henkilöstömäärä kasvoi keväällä keskimäärin 5 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. ICT- klusterin haasteena on työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaaminen. Tätä haastetta käsitellään myös TE-toimiston tekstissä,... Lue lisää...

Klustereiden kasvulle ei näy loppua

14.05.2018 : Ennakointi|Kommentteja (0)

Uusittuun suhdanneraporttiin on saatu mukaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaukset eri toimialojen näkymistä. Nämä katsaukset täydentävät Pohjois-Pohjanmaan liiton klusteriseurantaa, vaikka toimialamäärittelyt eroavatkin jonkin verran. TE-toimiston havainnot työmarkkinatilanteesta ja osaamistarpeista pohjautuvat TE- käytännön kokemuksiin työantajien ja työnhakijoiden kanssa. Raportissa on avattu... Lue lisää...

Opetushallitus on julkaissut raportin enenrgia-alan osaamistarpeista tulevaisuudessa

13.06.2017 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Tässä ennakointiprosessissa olivat mukana alan yritykset, työmarkkinaosapuolet, oppi- ja tutkimuslaitokset, opiskelijat, asiakkaat sekä alaa tukeva julkinen hallinto.

Voit ladata energia alan ennakointiraportin alla olevasta linkistä
http://oph.fi/julkaisut/2017/energia-alan_osaamistarpeet_tulevaisuudessaLue lisää...

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot on jälleen julkaistu.

09.06.2017 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Uusimmat tiedot ulottuvat joulukuulle 2016 saakka.

Tarkemmassa esittelyssä on rakentamisen toimiala, jonka ns. rakennetiedot ovat vuodelta 2015.

Lue lisää...

Raahen seutukunnan yritysbarometri on valmistunut

08.11.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Raahen seutukunnan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä ja tunnelmia mittaava yritysbarometri toteutettiin tänä vuonna 18. kerran yhteistyössä Raahen porvari- ja kauppakoulun liiketalouden opiskelijan kanssa aikavälillä 2.9 – 30.9.2016. Barometri kohdistettiin... Lue lisää...

Alueprofiilit 2016 julkaistu

31.08.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Alueprofiilit 2016 -julkaisu koostuu kansallisen kehityksen analyysistä, maa- ja seutukuntien tilastopaketista sekä kehittämisen painopisteistä. Lisäksi seutukunnille on laskettu aluekehityksen arvosanat.


Uutinen julkaisusta ja julkaisun latauslinkki.

Lue lisää...

Rakentaminen ja informaatio- ja viestintäalat kasvussa Oulun seudulla

12.05.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Oulun seudun uusi elinkeinokatsaus on nyt julkaistu. Oulun seudun suhdannekehitys oli kaksijakoista viime vuoden loppupuolella. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna vahvaa rakentamisessa sekä seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla. Oulun seudun kaupan liikevaihdon trendin lasku taittui vuoden loppupuolella. Kehitys jatkui kuitenkin heikkona erityisesti... Lue lisää...

Tulevaisuusvaliokunta julkisti 3.5. uusimman raporttinsa Teknologiamurros 2013–2016: Esiselvitys radikaalien teknologioiden kehityksestä 2013 katsauksen jälkeen

03.05.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Nyt julkaistussa raportissa on arvioitu aiemmin luodun nelitasomallin tulokset, sekä tehty suunnitelma nelitasomallin kehittämiseksi ja Radikaalit teknologiat -raportin päivittämiseksi.

Arvioinnin perusteella Nelitasomalli on kyennyt tunnistamaan erittäin hyvin keskeisimmät yhteiskuntaamme muuttavat radikaalit teknologiat. Malli on onnistunut ennakoimaan... Lue lisää...

TEM ennuste: Työllisyys kohenee jo tänä vuonna

03.05.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

TEM:n työmarkkinaennuste julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2016 ennusteen mukaan työllisyysaste nousee vielä tämän vuoden aikana 68,3 prosenttiin ja ensi vuonna 68,8 prosenttiin. Vuonna 2015 työllisyysaste oli 68,1 prosenttia. Positiivisia merkkejä on nähtävissä erityisesti rakennusalalla. Työttömyyden kasvu pysähtyy,... Lue lisää...

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016 julkaistu

14.04.2016 : Ennakointi-hanke|Kommentteja (0)

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus tiivistää kaksi kertaa vuodessa ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kevään 2016 raportti löytyy verkosta osoitteesta


Pohjois-Pohjanmaan... Lue lisää...


Uusimmat kirjoitukset
Arkisto