Ennakointityöpajat
 

Tälle sivustolle kootaan materiaalia liittyen ennakointiverkoston työpajoihin. Tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on luoda maakuntaan kattava ennakointiverkosto, johon eri organisaatiot voivat tuoda omaa ennakointitietoaan ja -osaamistaan. Lisäksi ennakointityössä tavoitellaan laaja-alaista yhteistyötä pohjoissuomalaisten toimijoiden kesken. Ennakointiverkoston käytännön työ on tarkoitus toteuttaa ennakointityöpajatyöskentelynä.

1. ennakointityöpaja: Pohjoisen menestyksen eväät, 11.2.2013

2. ennakointityöpaja: Kilpailukykyä metsistä ja uusista energiaratkaisuista, 30.5.2013

3. ennakointityöpaja: Mittavien mahdollisuuksien ICT 5.9.2013

4. ennakointityöpaja: Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana 11.12.2013

5. ennakointityöpaja: Osaamisrakenteet murroksessa 14.8.2014

6. Toimialojen tavoiteltu kehitys Pohjois-Pohjanmaalla 20.11.2014