Kilpailukykyä metsistä ja uusista energiaratkaisuista 30.5.2013
 

Ensimmäisessä työpajassa nousi esille useita Pohjois-Pohjanmaalle tärkeitä teemoja, joiden avulla maakunnan kilpailukykyä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Esillenostetuista teemoista valitsimme toisen työpajan teemaksi "Kilpailukykyä metsistä ja uusista energiaratkaisuista". Työpajassa pohdittiin tarkemmin puuraaka-aineen tarjoamia uusia mahdollisuuksia puurakentamisessa ja uusien puupohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisessä. Työpajassa pohdittiin myös tulevaisuuden energiaratkaisuja kestävän talouden näkökulmasta.