Puurakentamisen ekskursio 03.06.2015 Iihin ja Pudasjärvelle
 
Signaalit ja trendit hanke teki yhdessä Kaapo-hankkeen kanssa bussimatkan Iin Fasadin Kirjalan puukerrostalo sekä Pudasjärven hirsikampusten työmaille. Tutustuimme matkalla myös Kontiotuotteella hirsirakentamiseen ja sen tulevaisuudennäkymiin. Osallistujia matkalla oli yhteensä 33 henkilöä. Paluumatkalla kerättiin osallistujilta kommentteja, miten puurakentamista voitaisiin alueellamme edistää.

Työpajan tulokset ovat nähtävillä tässä kyselyn pohjalta tehdyssä koosteessa.