Koulutustarve 2020
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana valtakunnallisessa koulutustarpeiden ennakointiprosessissa ja tuottaa oman maakunnan näkemyksen toimialoittaisesta kehityksesta sekä maakunnan koulutustarpeista. Prosessissa tuotetaan maakuntien koulutustarve-ennusteet Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) varten vuosille 2016–2020. Maakunnan koulutustarvelaskelmat laaditaan OKM/OPH:n ohjeiden mukaisesti huomioiden nuorisoikäluokkien koon, toimialojen, ammattirakenteiden, poistuman ja muiden mahdollisten alueellisten tekijöiden kehityksen.

Valtakunnan tasolla kehittämissuunnitelman valmistelusta vastaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmä. Työryhmän toimeksianto kattaa ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen. Työryhmän tulee laatia arvio myös tohtorikoulutuksen tarpeesta.

Maakunnan liitot ovat osallistuneet tähän sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti tehtävään koulutustarpeiden ennakointiprosessiin jo kolme kertaa (KT 2008, KT 2012 ja KT 2016).

Lisätiedot:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen puhelin 050 336 6524 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-Pohjanmaa.fi)