Linkkejä
 

Tälle sivulle on koottu linkkejä eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata organisaatioista, jotka tekevät ennakointia. Täältä löytyy myös linkkejä muihin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ennakointi- ja tilastolähteisiin.

Ajatushautomoita
Ajatuspaja Libera
Demos Helsinki
Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, PTT

Seudullista kehittämistä ja ennakointitoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla
BusinessOulu
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Naturpolis Oy
NIHAK
Oulunkaaren kuntayhtymä
Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Ylivieskan seutukunta

Maakunnallista ennakointi- ja tilastotietoa eri puolilta Suomea
Aavistus.fi - Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto
Etelä-Pohjanmaan maakunnan tietopankki
Etelä-Savo -ennakointi
Keski-Pohjanmaa -ennakointi
Keski-Suomi.info - tietoa Keski-Suomesta
Lapin luotsi -ennakointisivusto
Lappi kuvaan 2030 - Lapin liitto -ennakointi
Pilkahdus - Pirkanmaan ennakointiportaali
Pohjanmaa
Poketti - Pohjois-Karjalan ennakointiportaali
Pohjois-Savon ennakointiportaali
Päijät-Hämeen verkkotietokeskus
Uudenmaan liitto -ennakointi
Ennakointikamari Uudellamaalla
Varsinais-Suomi -ennakointi

Kansallista ennakointia
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
Kansallinen ennakointiverkosto (KEV)
Metsäntutkimuslaitos - Metsäalan tulevaisuuden ennakointi  
Sitra ennakointi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko - Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030
Valtionvarainministeriö - Tulevaisuuden kunta
VTT  tutkimus ja teknologiat

Koulutuksen ja osaamisen ennakointia
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Opetushallitus -ennakointi
Opetus- ja kulttuuriministeriö -ennakointi

Järjestöjen ennakointitoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa
Lapin kauppakamari
Oulun kauppakamari
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tulevaisuuden tutkimusta

Turun yliopisto - Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuuden tutkimuksen seura