Osaamistarvekartoituksia
 

Tälle verkkosivustolle kerätään linkkejä alueella ja valtakunnan tasolla tehtävään määrälliseen ja laadulliseen koulutuksen ja osaamisen ennakointitoimintaan. Ennakointitoiminnan tavoitteena on saada työvoiman määrällinen kysyntä ja tarjonta vastaamaan mahdollisimman hyvin toisiaan sekä myös kehittää koulutusta niin, että sillä pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin tulevaisuuden työelämän ammattitaitovaatimuksiin. Tälle sivustolle kootaan myös tietoa työvoimaviranomaisten työvoiman tarvekartoituksista.

Centria ammattikorkeakoulu
Rakennustuoteteollisuuden tiekartta 2025

Finanssialan Keskusliitto (FK)
Finanssialan kyvykkyydet 2020 – Luotaus tulevaisuuteen  

FuturesLab CoFi
Julkaisut

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Oivallus-hanke

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi
Ammattirakenteet murtuvat – Mihin työntekijät päätyvät ja miksi?

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020
SOTE-ENNAKOINTI- sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi Väliraportti 2009
SOTE-ENNAKOINTI- sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden  ennakointi. loppuraportti 2011

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tuottama Raportti puu- ja rakennusalan osaamistarpeista, JEDUn ennakointiaineiston analysointi
Elintarvike- ja kotityöpalvelujen kehittämistarpeet Oulun Eteläisen alueella

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Työvoiman ja koulutuksen tarvetututkimus 2013 : Matkailu
ICT-alan tarvekartoitus
Kaivannaisalan tarvekartoitus 
Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2013. Energia-ala

Kaupan liitto
Kaupan alan osaamistarvekartoituksia

Oulun Kauppakamari
Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutus Pohjois-Suomen tarpeisiin

Keskuskauppakamari
Alueiden kilpailukyky 2016

Kemianteollisuus ry
Ennakointiselvitys metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden laadullisista osaamistarpeista

Kuntatyönantajat
Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa, hankkeen loppuraportti
Osaamista ennakoimaan! Opas kuntaorganisaatioille

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
KUNTA-ALAN TYÖVOIMA- JA OSAAMISTARPEIDEN MUUTOKSET LAPISSA
Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Meriklusteriohjelma
Meriteollisuuden osaamistarpeet 2025

Opetushallitus
Peliteollisuuden osaamistarveraportti
Koulutusalakohtaista ennakointitietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa
Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle
Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen
Koulutusviennin tiekartta (2016-2019)

Oulun yliopiston Oulun eteläisen instituutti
Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kysely kaupan alalle
Sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeet ja tarpeisiin vastaaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ammattibarometrit 
Katso myös ammattinetti

Sosiaali- ja terveysministeriö
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuoteen 2030

Suomen ympäristöopisto
Vesialan osaaja 2025: Suomen vesialan osaamistarvekartoitus
Ympäristöosaajat 2025: Tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla 

Teknologiateollisuus ry
Henkilöstöselvitys 2016
Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014
Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013
Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta
Tietoturva-alan ennakointiselvitys
Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 - KOMEE2020
Teknologiateollisuus 2020 -kyselyn yhteenveto
Keskijohdon osaamistarpeet
Kone- ja metallialan osaajat
Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta
Yritysten ja oppilaitosten koulutusyhteistyö – Hyviä käytänteitä oppimisympäristöistä, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä
Kansainvälinen vertailututkimus tekniikan yliopistokoulutuksesta
Tekniikan yliopistojen strateginen kehittäminen
Teknologiateollisuuden vetovoimaohjelma 2012–2015
Näyttötutkinnon suorittaminen kannattaa teknologiateollisuudessa
Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa
Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: kooste yrityspalautteesta
Naisia ICT-alalle!
Tuulivoima-alan koulutuksen ja tutkimuksen tila Suomessa
Aikuis- ja täydennyskoulutuksen voimavarat ja tukimuodot taantumassa
Tulevaisuuden osaamistarpeet 2020. Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä

Thule-instituutti
Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Energia- ja ympäristötutkimus
Ennakointi ja aluekehittäminen
Koulutuksen tulevaisuus
Ruoan ja kulutuksen tulevaisuus

Turun yliopiston koulutus - ja kehittämiskeskus Brahea
Future Competences – Competences for New Ways of Working
Futurex – Future experts -projektin  Delfoi-tutkimus

Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ammattinetti
Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020
Muuttuvan työelämän tila ja tarpeet Suomessa
Suomen työelämä vuonna 2030
Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti
Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa
Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät
Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015-2030
Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Rakennusalan suunnittelutoimistoille tehty kysely
Luovien alojen TKTT-raportti
Venepalveluiden TKTT loppuraportti
Energia- ja ympäristöliiketoiminta TKTT
Bio-ja lääkealan TKTT loppuraportti

Viestinnän Keskusliitto (VKL)
Osaamistarpeet toimitustyössä

Muita
Kaivosala
Työvoiman kysyntä ja osaamisen tarpeet, apulaisjohtaja Tuomo Tuohino, Agnico Eagle Kittilän kaivos
Kaivannaisalan työvoimatarve sekä yliopisto- ja AMK-tason koulutustarjonta PPL, 15.6.2012 Leena Yliniemi