Toimialaraportteja
 
Tälle verkkosivustolle kerätään eri toimialojen nykytilaa ja tulevaisuutta luotaavia raportteja, joita eri toimialajärjestöt, tutkimuslaitokset ja viranomaiset ovat tehneet.

Energiateollisuus ry (ET)
Julkaisut.
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäalan tutkimusstrategia 2025