Tulevaisuuden tutkimusta, skenaarioita ja megatrendejä
 
Tälle verkkosivustolle kerätään linkkejä tulevaisuudentutkimuksen saralta, niin meiltä kuin muualtakin. Linkeistä löytyy joukko skenaariotöitä, trendianalyysejä ym. tulevaisuuksia luotaavia raportteja.
Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
EVA:n arvopankki
Robotit töihin

International Energy Agency (IEA)
World Energy Outlook -julkaisut

International Monetary Fund (IMF)
Julkaisut


National Intelligence Council (NIC)
Global Trends 2030
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Futuuri-lehti
Tutu-julkaisut
The World Economic Forum
Raportit
Yhdistyneet kansakunnat (YK)
YK:n väestöennusteet