Tulevaisuuden tutkimusta, skenaarioita ja megatrendejä
 
Tälle verkkosivustolle kerätään linkkejä tulevaisuudentutkimuksen saralta, niin meiltä kuin muualtakin. Linkeistä löytyy joukko skenaariotöitä, trendianalyysejä ym. tulevaisuuksia luotaavia raportteja.
Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
EVA:n arvopankki
Tulevaisuuden pelikentät
Robotit töihin
Euroopan komissio
global-europe-2050

Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Assessment of global megatrends
International Energy Agency (IEA)
World Energy Outlook -julkaisut
International Monetary Fund (IMF)
Julkaisut

National Intelligence Council (NIC)
Global Trends 2030
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Futuuri-lehti
Tutu-julkaisut
The World Economic Forum
Raportit
Yhdistyneet kansakunnat (YK)
YK:n väestöennusteet